Nyní se čeká na vyjádření statika, zda se stavení opraví nebo půjde k zemi. Město Blansko na pomoc rodině spustilo veřejnou sbírku.

Podnět ke sbírce, vedené na čísle účtu 4200307267/6800, vzešel z lažánecké občanské aktivity. „Peníze jsou určené na přechodné pokrytí nákladů rodiny, která měla dům pronajatý. Finanční prostředky ze sbírky nejsou určené na případnou opravu domu. Škodu způsobenou na domě by měla řešit pojišťovna řidiče nebo provozovatele kamionu,“ upřesnil starosta Blanska Jiří Crha.

Lidé mohou na účet přispívat tři měsíce. Sbírka končí 30. června.