V půl páté začíná hlavní program celé akce. Malí skauti chodí po náměstí Svobody a rozdávají trikolóry. I přes chladné počasí vládne centrem Blanska dobrá nálada. Starají se o ni také zvučné melodie v podání Dechové hudby Blansko.

Vlajková četa nastupuje dle připraveného pochodu, který se dodržuje již od třicátých let minulého století a na pokyn vedoucího střediska skautu Ondřeje Dyčka vztyčuje vlajku. Byl to právě Dyčka, který společně s představiteli města dal dohromady myšlenku tohoto ceremoniálu. "Oni zorganizovali nástup, vyvěšení vlajky a zatnutí sekery, což je skautský zvyk, jenž má symbolizovat začátek nového dne a práce," vysvětluje farář Jiří Kaňa.

I on účinkoval při hlavním ceremoniálu, při kterém vyzdvihl hodnoty, které udržují lidstvo při životě. Jsou to víra, naděje a láska. Jako příklad z doby minulé uvedl vzpomínku občana naší republiky, který strávil několik let v krutých podmínkách pracovního tábora. Po propuštění uvedl tři věci, které ho drželi při životě: chleba jako symbol života, cibule jako symbol síly a mýdlo, které mu dávalo pocit lidství. "Mým úkolem bylo připomenout zásluhy ne těch znýmých osoboností, ale těch bezejmených osobností," shrnuje Kaňa.

Den uzavírá slavnostní koncert Orchestr Czech Virtuosi a pěvecký sbor Rastislav v čele s dirigentem Jaroslavem Martináskem v Dělnickém domě, kde od šesté hodiny zazněly písně od Bedřicha Smetany, Antonína Rejchy a Antonína Dvořáka.Česká vlajka bude na náměstí Svobody po celý měsíc a procházející lidé si tak budou moci připomenout nedávné velké jubilem této významné události.

RENATA SPOTZOVÁ