„Do konce letošního roku by mělo být vydáno stavební povolení a začátkem následujícího roku by se měl vybírat zhotovitel stavby. Na přelomu července a srpna se očekává zahájení prvních prací,“ informoval Crha.

Odhady nákladů se pohybují kolem 350 milionů korun. Většinu z nich má pokrýt Správa železnic společně se Stáním fondem dopravní infrastruktury. Na projektu se bude finančně kromě města podílet i kraj. „O financování nyní jednáme. Spoluúčast kraje a města Blanska by na samotné stavbě mostu měla být dohromady asi čtvrtinová,“ dodal starosta.

Současně s novým mostem vznikne v železniční stanici Blansko – město bezbariérový podchod pod tratí. Železničáři totiž po vybudování silničního mostu tamní železniční přejezd zavřou.