Přijímací zkoušky jsou na programu koncem dubna. Za měsíc studia by žáci měli zaplatit přibližně tisíc dvě stě korun.
„V našem regionu obor cestovního ruchu chybí. Chtěli jsme rozšířit možnost uplatnění našich studentů na trhu práce,“ řekla Lenka Ošmerová, která na škole učí odborné předměty cestovní ruch a hotelový provoz.

Absolventi nového oboru najdou uplatnění na recepcích hotelů nebo v cestovních kancelářích. Podrobnosti týkající se přijímacích zkoušek zveřejní vedení blanenské Střední školy gastronomické v nejbližší dnech na internetových stránkách. „Přijímací zkoušky plánujeme v podobě pohovorů poslední pátek v dubnu,“ přiblížila podmínky přijetí do oboru cestovního ruchu na blanenské gastronomické škole,“ ředitelka Marta Truhlářová.

Mezi odbornými předměty žáci najdou výuku minimálně dvou cizích jazyků, cestovního ruchu, managementu, ekonomiky, marketingu, hotelového provozu. Ale nebudou chybět ani předměty jako matematika, český jazyk a tělesná výchova.

„Naši kantoři, kteří již na škole učí, mají dostatečné znalosti na to, aby výuku v novém oboru zvládli. Proto další pedagogy zatím nepotřebujeme,“ doplnila Truhlářová s tím, že o přesné výši školného vedení školy jedná. „Zatím je naplánovaná měsíční částka tisíc dvěstě korun,“ uzavřela Truhlářová.

Petra Havlíčková