Blanenský městský úřad uspořádal dotazníkovou akci zaměřenou na spokojenost klientů s jeho službami už podruhé. „Začali jsme s tím v předminulém roce. Dotazník je k dispozici vždy na podzim, a to na internetu, ve zpravodaji města a také přímo na úřadech. Na přelomu roku jej potom vždy vyhodnotíme," řekl Jiří Kučera z kanceláře tajemníka blanenského městského úřadu.

Otázek v dotazníku bylo celkem dvaadvacet a lidé svou spokojenost hodnotili jako ve škole, známkami jedna až pět. Mohli se tak vyjádřit například k tomu, jak jsou spokojení s vlídností a přístupem zaměstnanců města nebo s přehledností a dostupností formulářů městského úřadu. „Až na dvě jsou otázky stejné jako v předchozím ročníku," řekl Kučera. Stejné otázky zvolili Blanenští proto, aby mohli hodnotit vývoj jednotlivých ukazatelů, neboli trend.

Nejlépe loni lidé hodnotili práci blanenské informační kanceláře Blanka, nejhůře potom dopadlo parkování u budov městského úřadu. Klesající tendenci ale má například i rozsah úředních hodin na městském úřadě. „Problém s parkováním ve městě je obecně známý a město se ho snaží řešit, nejde ale ze dne na den. Co se týče úředních hodin, snažíme se co nejvíce agend zelektronizovat, aby se lidé mohli například na úřad objednat na určitou hodinu a neztráceli čas ve frontách," uvedl Kučera.

Vyplněných dotazníků se na blanenském úřadě sešlo sto třicet tři. „Vzhledem k tomu, že Blansko má kolem jednadvaceti tisíc obyvatel, je to málo. Na druhou stranu to z části bereme tak, že lidé nejspíš nejsou s úrovní služeb úřadu nějak výrazně nespokojení, protože neměli potřebu se k tomu prostřednictvím dotazníku vyjádřit," dodal Kučera.