Dotazník připravila tamní radnice. „Chceme získat zpětnou vazbu, jak jsou Blanenští spokojeni se službami městského úřadu. Dotazník je anonymní a lidé ho mají možnost vyplnit do konce října," uvedl blanenský starosta Lubomír Toufar.

Dotazník se dá vyplnit buď elektronicky přímo na internetových stránkách města, nebo písemně. Tištěný dotazník najdou zájemci ve Zpravodaji města Blanska. „Nebo si ho vyzvednou v budovách městského úřadu a v informační kanceláři Blanka. Na požádání ho zájemcům vydají také úředníci na jednotlivých odborech blanenské radnice," upřesnil Toufar. Vyplněné dotazníky lidé odevzdají v prvním patře budovy městského úřadu na náměstí Republiky. Nebo v informační kanceláři Blanka.

V první části hodnotí Blanenští úroveň poskytovaných služeb úřadu. Jako ve škole od jedničky po pětku. Ve druhé části dotazníku mají prostor pro náměty a připomínky. Doručené dotazníky blanenská radnice vyhodnotí. „Výsledky zveřejníme a samozřejmě také vyhodnotíme. Připomínkami a náměty, které z dotazníků vyplynou, se budeme zabývat," dodal Toufar.