Akci organizuje nízkoprahový klub PVC, který je součástí Společnosti Podané ruce. Klub v Blansku funguje už šestnáct let a poskytuje sociální služby pro děti a mládež ve věku od třinácti do dvaceti let. Jeho pracovníci se snaží snižovat rizika související se způsobem života mladých. Vedle poradenství o obtížích v dospívání jako jsou například problémy ve škole či s rodiči, partnerské vztahy, vztahy v partě, peníze nebo drogy je v klubu i program specifické sociální prevence pro dívky. Týká se otázek sexu, partnerských vztahů a gynekologické problematiky. Dále pak specifická prevence drogových závislostí, násilí a základy první pomoci.