Hasiči vyrazili do Boskovic, Těchova, Lhoty Rapotiny, Kuniček a Kunštátu. Scénář byl vždy stejný.

Muži zhasičských jednotek stromy motorovou pilou rozřezali a odklidili zvozovky.Vodpoledních nedělních hodinách vítr řádil vKuničkách a uKunštátu. Vnoci na pondělí pak zdolal stromy vTěchově, ve stejný čas padl ještě strom vBoskovicích.

Ve Lhotě Rapotině profesionální hasiči zasahovali kolem půl jedenácté vnoci. Strom tam zavalil celou silnici, takže nebyla chvíli průjezdná. Dramatické okamžiky se naštěstí obešly bez zranění.