Města na okrese se v posledních letech potýkají s vodním živlem. Neutěšenou situaci by měly pomoct vyřešit dotace z Jihomoravského kraje. Mnoho obcí na Blanensku tak v nejbližších letech postaví protipovodňová opatření.


Největší problémy vznikají na vodních tocích, které jednotlivými městy protékají.
„Nyklovický potok, který protéká částí městysu, na některé větší vlny kapacitně nestačí. Měli jsme tady povodeň naposledy v roce 2006. Zasáhlo to asi padesát domů. Chtěli jsme tuto situaci řešit už dříve, ale kvůli zástavbě není možno na potoce vystavět zábrany, takže je nutné rozšířit a prohloubit koryto potoka,“ popsal situaci v Olšenici její starosta Zdeněk Peša.


Podobné problémy řešili i ve Svitávce. Tamější Sebránek se nebezpečně rozvodňuje při každé větší průtrži mračen.
„Problémy s velkou vodou tady máme tak dvakrát do roka. V podstatě při každé větší bouřce má potok tendenci vylít se z břehů,“ vysvětlil starosta městyse Martin Cetkovský.
Příspěvky od kraje Svitáveckým pomohou svízelnou situaci vyřešit rychleji. Protipovodňový poldr tam díky tomu vyroste asi už za dva roky.
Velké úpravy se dotknou také řeky Svitavy. Ta před desíti lety zatopila náměstí v Letovicích.