Na generální ředitelství České pošty v Praze poslali otevřené dopisy, ve kterých s novým způsobem roznášky pošty nesouhlasí. „Máme pocit, že nejdříve chcete omezit vliv malých pošt na doručování zásilek. Druhým krokem bude konstatování, že náplň práce stávajících zaměstnanců je neefektivní, a tak pobočku pošty v naší obci z ekonomických důvodů zavřete,“ napsal v dopise například starosta Vanovic Petr Dvořáček.

Ředitel České pošty pro region jižní Moravy Jaroslav Navrátil řekl, že se jedná jen o vnitřní organizační změny, při kterých Česká pošta soustřeďuje doručovatele k větším poštám, depům. „Rušení těchto poboček malých pošt není v současnosti na pořadu dne. Kdybychom je chtěli zrušit, tak o tom starostové vědí mezi prvními. To mi věřte,“ dodal Navrátil.

V některých obcích v regionu poštu od začátku srpna neroznáší místní pošťačka, ale nově motorizovaní doručovatelé z větších sousedních obcí a měst. Starosta Vísek Stanislav Kamba považuje tento krok ze strany České pošty za diskriminaci lidí na venkově. „Chceme mít stejné podmínky pro příjem poštovních zásilek jako lidé ve městech. Dřív místní pošťáci měli své rajóny. Místní je znali a důvěřovali jim. O tuto největší výhodu nyní pošta, když zásilky rozvážejí lidé odjinud z centrální pošty, přichází,“ myslí si Kamba.

Starosta Vísek upozornil, že na nový způsob roznášky pošty a hlavně důchodů si budou těžko zvykat hlavně starší lidé. „Ti byli odjakživa zvyklí na svého pošťáka. Teď se často bojí otevřít, když jim někdo cizí, byť v uniformě, zvoní u dveří,“ dodal s tím, že vísecká pošta od letošního srpna funguje jen jako podatelna a poštovní úřad. Poštu vozí do Vísek Letovičtí.

Podle Jaroslava Navrátila z České pošty se však nový způsob doručování pošty adresátů nijak nedotkne. Pošta k němu přistoupila z provozních a ekonomických důvodů. „Doručování poštovních zásilek i nadále zajišťuje doručovatel pošty, který pouze vyjíždí z jiného výchozího místa. Města nebo větší obce. Pobočka pošty v malé obci zajistí na své přepážce veškeré služby tak jako dosud včetně výdeje oznámených zásilek,“ upřesnil Navrátil s tím, že provozní doba menších vesnických pošt se nezměnila, stejně jako rozsah poskytovaných služeb.

A pokračoval: „Pro veřejnost je také důležité, že nedojde ke změně ve způsobu uvádění adresy ani poštovního směrovacího čísla,“ upřesnil Navrátil.

Některé starosty menších obcí na Blanensku však navíc rozlítila skutečnost, že je vedení pošty o změnách vůbec neinformovalo. „Přestože pobočka pošty sídlí v budově Obecního úřadu a máme dokonalou sdělovací techniku, dozvěděli jsme se o těchto výrazných změnách, které vedení České pošty odstartovalo, až od místních lidí. Jako představitelé státního podniku jste neprojevili elementární slušnost nám něco sdělit a už vůbec ne s námi něco projednat nebo chtít znát náš názor,“ podivil se v dopise adresovanému generálnímu řediteli České pošty starosta Vanovic Petr Dvořáček.

Ke konci loňského roku zrušila Česká pošta svoji pobočku na Blanensku v Černovicích. Tam je nyní jen výdejní místo. Rozvoz listovních zásilek zajišťuje pošta z Lysic.

Navrátil: Malé poštovní pobočky fungují dál

ROZHOVOR
– Starostové několika obcí na Blanensku protestují proti novému způsobu rozvážení pošty. Tvrdí, že je to nepřímý krok, který časem povede ke zrušení menších pošt v obcích. „Rušení malých poboček není v současnosti na pořadu dne,“ řekl ředitel České pošty pro region jižní Moravy Jaroslav Navrátil.

Čeho přesně se týkají změny v doručování poštovních zásilek?
Jde o vnitřní organizační změny, při kterých Česká pošta soustřeďuje doručovatele do větších celků. K větším poštám, depům.

Co to znamená v praxi?
V praxi to znamená, že doručování poštovních zásilek i nadále zajišťuje doručovatel pošty, který pouze vychází z jiného výchozího místa – dodejny, depa. Pobočka pošty v malé obci zajistí na své přepážce veškeré služby tak jako dosud včetně výdeje oznámených zásilek. Pro veřejnost je důležité, že nedojde ke změně ve způsobu uvádění adresy ani směrovacího čísla.

Omezila se provozní doba těchto malých pošt?
Provozní doba se nezměnila, rozsah poskytovaných služeb také ne.

Proč tento krok?
Zejména z provozních a ekonomických důvodů. Zefektivňujeme logistické procesy. Česká pošta jako státní podnik musí postupovat s péčí řádného hospodáře. A jako jeden z mála státních podniků také není závislá na dotacích ze státního rozpočtu.

Někteří starostové menších obcí tvrdí, že je to krok, jak postupně zlikvidovat malé venkovské pošty…
Máme za to, že jde v prvé řadě o poskytované služby a jejich dostupnost. Způsob zajištění a logistiky je tedy na naší firmě.

Starostové jsou navíc velmi rozhořčeni, že jste je o změnách vůbec neinformovali…
Změny jsou interního organizačního charakteru. Nemají dopad na rozsah poskytovaných služeb ani na způsob adresování zásilek. Kdybychom chtěli rušit některé naše pobočky nebo upravovat úřední hodiny pro veřejnost, celou záležitost bychom projednávali se starosty dotčených obcí jako s prvními. To vás ujišťuji. Rušení malých poboček není nyní na pořadu dne.