Milionové ztráty a řešení v nedohlednu. To jsou jediné jistoty, které v současné době mají zemědělci na Blanensku. Kvůli nízkým cenám mléka a zemědělských plodin musí agropodniky šetřit. Což se projeví na malé úrodě.

„Krize nás zasáhla stejně jako všechny podniky, které se orientují na skot a na mléko. V našem případě jsou výdělky za první čtvrtletí tohoto roku o dva a půl milionu nižší než za stejné období minulého roku. Tento rozdíl v podstatě vystihuje naši ztrátu,“ vysvětlil ředitel firmy ZEAS Lysice František Vítek.

Ten také dodal, že příčinou problémů, které tyto firmy mají, jsou především nízké výkupní ceny. Ty jsou podle Vítka v současné době na minimu návratnosti. „Teď na jaře je to výrazný zásah do našeho rozpočtu. Potřebujeme totiž peníze na osev, na naftu do strojů a podobně. Nehledě na to, že finanční instituce jsou teď kvůli krizi velmi obezřetné a chtějí, aby se dříve splácely faktury a úvěry,“ popsal další komplikace Vítek.

Že českým zemědělcům není hej, připustil také Jaroslav Borek z Agentury pro zemědělství a venkov Blansko. „Je pravda, že naši zemědělci mají ještě stále velký handicap vůči kolegům z Evropské unie. Cenami a výdělky by se jim měli přiblížit až někdy v roce 2013,“ objasnil rozdíly Borek.

Právě Agentura pro zemědělství a venkov je přitom jednou z možností, kterou v boji s krizí mohou zemědělci využít. Zprostředkovává totiž komunikaci blanenských podnikatelů v zemědělství se státem. Agentura také nabízí možnosti k získání dotací.

„V současné době jeden termín pro podání žádostí o dotace začal. Platí od šestnáctého dubna do patnáctého května. V této době mohou zemědělci požádat o dotace na zemědělskou výrobu. Dotačních titulů je přitom v programu více, záleží na typu výroby, pro kterou by peníze měly být určeny. Vše je navíc také spojeno s péčí a údržbou krajiny,“ upřesnil Borek.

Zároveň však dodal, že ani tyto dotace ze státního rozpočtu a z Evropské unie nepokryjí všechny ztráty, které zemědělci kvůli současné krizi utrpěli. Obecná rada, jak se krizi ubránit, prý neexistuje.

Podle zemědělců je přitom nemožné s krizí bojovat pouhým snižováním nákladů. „Prodáváme teď mléko v ceně 6,40 za litr. Nikdo z celé Evropské unie přitom nedokáže litr mléka vyrobit pod 7,50. Pokud to tak půjde dál, začneme příští rok přemýšlet nad tím, že pošleme náš dobytek raději na jatka. Trh se v současné době vůbec nehýbe. My můžeme něco málo ušetřit na krmných dávkách, ale i zde jsou limity,“ řekl ředitel firmy Agrospol Knínice Ladislav Menšík.

V podobně neřešitelné situaci jsou také lysičtí zemědělci. „My pole obdělat prostě musíme. Nemůžeme propustit zaměstnance a na čas skončit. Musíme navíc jarní práce dodržet v agrotechnických termínech. Šetříme teď trochu na hnojivech a na chemii, ale budeme mít kvůli tomu nižší výnosy,“ dodal Vítek.