„Dokončení křižovatky předpokládáme počátkem listopadu,“ informovali zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Za běžného provozu místem na tahu Brno – Svitavy projíždělo kolem patnácti tisíc aut denně. Cílem kruhového objezdu je zvýšení jejich bezpečnosti.

O několik set metrů dál se pak Buchta s motorovým křídlem prolétl nad vodní nádrží poblíž Skalice nad Svitavou a zachytil postup prací na její obnově. Opravy se tam dočká hráz, ze dna zmizí usazeniny, přibydou nové stromy a pro ptactvo vznikne další ostrov. Vše v režii Povodí Moravy. To s pracemi začalo letos na jaře, hotovo má být v listopadu. „Našim cílem je vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ okomentoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Zdroj: Zámek Lysice

Nedaleko Skalice je pak z ptačí perspektivy zachycená nová alej stromů v oboře Rovná. Petr Buchta se proletěl ještě nad zámkem v Lysicích, kde finišuje obnova zámecké zahrady. Na Blanensku vyfotografoval i stavbu nové vodní plochy. Poznáte kde?