V místech, která jsou postižená erozemi, mohou odolné ovocné odrůdy stromů hrát důležitou roli. „Vracení stromů do krajiny je velmi důležité. Vždyť nejen na venkově mají mnoho významů. Zajišťují stín i vláhu, plní protierozní funkci na svazích, představují jedinečné orientační a hraniční body v krajině. Navíc usměrňují při deštích odtok vody a brání povodním. Chrání také povrchové zdroje vody, příznivě ovlivňují její kvalitu," uvedla Michaela Chmelová z místní akční skupiny Moravský kras.

Dodala, že záleží jen na iniciátorovi výsadby, jestli se bude jednat o obnovení historické aleje v obci, zkrášlení návsi, vybudování sadu historických odrůd, či výsadbu ve spolupráci s tamními školami. Místní akční skupiny pak při výsadbě podají zájemcům pomocnou ruku. Třeba formou semináře o správném řezání a sázení stromů. „Na jaře jsme se na Blanensku rozhodli rozdat dvanáct ovocných stromků. Také jsme uskutečnili seminář o správném řezání a sázení stromů v Crhově. Každá místní akční skupina to řeší po svém," sdělila finanční manažerka MAS Boskovicko PLUS Barbora Palánová.

Dodala, že v Crhově také vysadili novou jabloň. Dalších jedenáct jabloní, které místní akční skupina nakoupila za tři tisíce korun, si odvezli zástupci Benešova, Valchova, Tasovic nebo Boskovic. „Podle mého je dobře, že se někdo o podobné věci zajímá a má snahu něco dělat pro přírodu. Sázení nových stromů je dobrý počin a má smysl," řekl Štěpán Sedlák z Crhova.

Kolik a kdy přesně se na Blanensku v nejbližší době díky tomuto projektu vysadí dalších ovocných stromů, zatím není známo. Obce si výsadbu musí zaplatit nebo na ni získat dotace. „Oslovujeme starosty obcí, základní školy a také například sbory dobrovolných hasičů. Nabízíme jim i drobnou finanční výpomoc, což je částka tak do dvou tisíc korun," sdělil projektový manažer místní akční skupiny Moravský kras Petr Revenda.

Nové ovocné stromy budou letos sázet ve Vilémovicích, Lysicích, Sloupu a ve Vysočanech. Ovocná stromořadí byla i ve Valchově, ale postupně vymizela. Rádi by tam proto tradici obnovili. „Plánujeme letos na podzim vysadit šestačtyřicet ovocných stromů. Náklady jsme spočítali zhruba na dvě stě tisíc korun a nyní čekáme na schválení dotací," přiblížila starostka Valchova Jindřiška Brožová. Nové stromy by časem mohly plnit i roli ochránců obce před silným větrem nebo sněhem. Zároveň nabídnou své voňavé květy včelám. Právě včelařství se ve Valchově opět rozvíjí.

SIMONA FEILHAUER