„Letos k nám chodí více lidí, kteří řeší párové problémy. Jde třeba o krizi vztahu, nevěru, odcizení nebo mají problémy v komunikaci a jiné manželské potíže. Také řešíme rozvody, které mohou ublížit dětem,“ nastínila Radka Šebelová z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku. Jen letos tak chtělo pomoci sto šedesát lidí.

V poradně letos začal pracovat na půl úvazek další psycholog. To je podle Šebelové důvod, proč klientů přibylo. „Tento půlúvazek však byl potřeba už v minulých letech,“ upozornila.

Do poradny většinou přichází pro radu jeden z manželů, který chce pro něj neuspokojivou situaci změnit. „Lepší ale je, když se podaří přizvat i druhého z manželů, což je pro zjasnění celé situace a vzájemné pochopení potřeby změny efektivnější,“ řekla Šebelová s tím, že aktivnější ve vyhledávání odborné pomoci jsou ženy.

Většina nespokojených manželů však přichází po dlouhé době, kdy se jejich krize prohloubila. „Nejčastěji nastává krize ve vztahu v období, kdy je žena na mateřské dovolené, dále při změně či nástupu do zaměstnání jednoho z partnerů nebo dospění dětí a jejich odchod z rodiny,“ míní Šebelová. U mužů je nebezpečné období druhé mízy. Tu prožívají mezi čtyřicátým a pětačtyřicátým ro­kem.

Za loňský rok se na Blanensku rozpadlo téměř dvě stě šedesát manželství. Ve sto šedesáti šesti případech rozvod navrhly ženy. „Zkušenosti z Poradny ukazují, že nejčastějšími důvody k rozvodu bývají stupňující se potíže ve vzájemné komunikaci, dlouhé neřešené krize včetně nevěry či vzájemné odcizení se,“ dodala Šebelová.