Podle vedoucího Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje pro oblast Blansko Miloše Bažanta půjde o komplexní regeneraci souvislých silničních alejí. „V každém úseku je navrženo kácení poškozených a nehodících se stromů a další údržba těch, které na místě zůstanou. Půjde o prořezávání větví nebo vazby korun," vysvětlil Bažant. Práce mají začít letos v listopadu, hotovo bude příští rok v září.

Aleje se ani na jednom z míst rušit nebudou. „Ke kácení je navrženo čtyři sta dvacet pět stromů. Tři sta devět nových kolem silnic vysázíme. Nižší počet vysazovaných stromů oproti těm káceným je daný především většími rozestupy mezi nimi. Někde se stromy nebudou vysazovat kvůli zvýšení bezpečnosti provozu," dodal Bažant.

Starostové obcí obnovu vítají. „Mezi Kunštátem a Rudkou je část stromů ve špatném stavu. Dokonce jsme letos na jaře museli urgovat silničáře, aby u některých prořezali větve, které ohrožovaly řidiče. Větší úpravy proto rozhodně vítáme," uvedl starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.

Obnova zasáhne také památnou alej, která roste podél silnice z Lažánek do Jedovnic. „Z celkového počtu dvou set tří stromů je k pokácení navrženo pětasedmdesát. Nahradíme je novými stromy, které nám schválilo vedení chráněné krajinné oblasti a příslušné úřady," vysvětlil Bažant. Památná alej byla v loňském roce oceněna cenou Alej roku 2013. Do soutěže ji navrhl Jiří Židů, který obnovu také vítá. „Je dobře, že se s alejí pracuje. Přeci jen ty stromy tam stojí dvě stě tři sta let. Je rozhodně lepší, že se silničáři rozhodli pro obnovu, než aby pak alej někdo kvůli špatnému stavu celou vykácel," připomněl.

K zemi půjdou i některé stromy v levotočivé zatáčce, která je mezi Jedovnicemi a Lažánkami místem častých dopravních nehod. „V tomto místě pokácíme dva stromy, jeden tam zůstane. Místo pokácených stromů nové sázet nebudeme, což by mělo přispět k větší bezpečnosti silničního provozu. Za to, že tam řidiči bourají, ale stejně stromy nemůžou," dodal Bažant.

Silničáři v obnovovaných oblastech posuzovali každý strom zvlášť, aby mohli určit, zdali ho musí pokácet, nebo stačí jiné úpravy. „Kácet budeme pouze ty stromy, které jsou poškozené nebo neperspektivní ve svém vývoji. Nejčastěji je pak nahradíme javory, olšemi, lípami a jeřáby," podotkl Bažant.

Obnova se dotkne také stromů mezi Olešnicí a Crhovem. „Stromy v dané oblasti jsme chtěli obnovovat už před pár lety. Bohužel jsme ale nenašli společnou řeč mezi silničáři a obcemi, takže z projektu sešlo. Snažíme se stromořadí udržovat alespoň u polních cest a současný projekt vítáme. Cesta, která je součástí projektu, pochází z roku 1831. K takto starým komunikacím aleje zkrátka patří," myslí si starosta Olešnice Zdeněk Peša.

Podle Bažanta vyjde obnova alejí zhruba na deset milionů korun. Z toho devadesát procent tvoří dotace z Operačního programu životního prostředí.

MARIE JAHODOVÁ