Že lidí s adresou trvalého bydliště blanenské radnice přibývá dokazují čísla. V únoru loňského roku jich bylo něco málo přes pět set třicet. Nyní jich blanenský úřad eviduje šest set devatenáct.

Osob s úřední adresou přibývá i v Boskovicích. „Nyní jich máme nahlášeno tři sta dvacet dva a ročně jich přibude kolem sedmdesáti," řekla vedoucí odboru vnitřních věcí boskovického úřadu Iva Močičková. Adresu trvalého bydliště na městském úřadě dostane ten člověk, kterému jeho původní adresu zruší třetí, oprávněná, osoba. „To je například vlastník nebo nájemník bytu, který nechce, aby byl dotyčný v jeho nemovitosti přihlášený k trvalému pobytu. Oprávněná osoba tedy podá na městský úřad návrh a ten projde správním řízením. Pro kladné vyřízení žádosti ale musí být splněny zákonem stanovené podmínky," vysvětlila Močičková.

Takovou podmínkou je například to, že se dotyčný na adrese trvalého pobytu dlouhodobě nezdržuje nebo není jeho vlastníkem či nájemníkem. „Abychom prověřili to, jestli jsou tyto podmínky splněny, zveme si ke správnímu řízení například i svědky ze sousedství, aby dosvědčili, že se osoba na adrese trvalého pobytu nezdržuje. Prověřuje to ale i městská policie," uvedla Lenka Maláková z městského úřadu v Adamově s tím, že na ohlašovně tamního úřadu má adresu trvalého pobytu dvě stě čtrnáct osob.

Téměř o polovinu méně takových osob evidují v Letovicích. „Máme jich tu sto třináct, ale pomalu těchto osob přibývá. Je to pro nás spíše jen evidenční záležitost. Nehromadí se nám tady například ani jejich poštovní zásilky, přímo v rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu je totiž napsáno, že město za dotyčného nebude poštu přebírat," uvedla Helena Bušová z letovického městského úřadu.

Ve Velkých Opatovicích evidují sto osmdesát lidí s úřední adresou trvalého pobytu. „Jen málokdy se stane, že by někdo z evidence ubyl. Nejčastějším důvodem pro to, proč lidé žádají o úřední adresu trvalého pobytu bývají exekuce. Například rodina se zadluží, v exekuci přijde o byt a nemá kam by si přehlásila adresu trvalého bydliště. Nový majitel bytu tak zažádá úřad o to, aby rodině byla zrušena adresa trvalého pobytu v onom bytě. Rodina tedy dostane trvalé bydliště na úřadě," přiblížila Hana Ševčíková z městského úřadu ve Velkých Opatovicích.

Jindy, z obavy o svůj majetek, zase ruší trvalý pobyt ve svém domě či bytě rodiče svým dospělým dětem, které mají dluhy. „O úřední adresu trvalého pobytu ale žádají například i lidé při rozvodech," dodala Ševčíková.

Podle ní jsou s vyřízením žádosti o úřední adresu trvalého pobytu spojeny i určité náklady. „Například když dotyčnému posíláme oznámení o této skutečnosti, tak platíme za doručenky. Těm, kteří mají úřední adresu trvalého pobytu taky často narůstá dluh za poplatky z odpadů. Nevíme totiž kde se ve skutečnosti zdržují, tak jim nemůžeme ani doručit upomínku," podotkla Ševčíková.