Pískovna se nachází v Moravském krasu částečně na pozemcích obce a Mendelovy univerzity v Brně. Podle Tůmy jde o jedinečnou geologickou lokalitu s výskytem druhohorních usazenin označovaných jako Rudické vrstvy. Jde o ložisko sklářských a slévárenských písků.

Na dně lomu jsou jedna větší a jedna menší vodní plocha. Plus tůně s výskytem obojživelníků a vzácných rostlin. „V lomu není nově možné jezdit na kolech nebo na koních. Ani vstupovat do něj se psy. Dále platí obecné zákazy z dřívějška, které se týkají rozdělávání ohňů, stanování, zakládání skládek a vjezdu motorovými vozidly. S koupáním problém nemáme. Návštěvníci by měli na prvním místě ale pamatovat, že nemají vstupovat pod kolmé stěny a lézt do pískových převisů,“ informoval Tůma.

Dřevěný poklad. Na zámku v Lysicích našli kus historického koryta.
Dřevěný poklad v Lysicích: na zámku našli kus historického koryta, podívejte se

Nyní ochránci přírody společně s obcí a univerzitou zvažují, kterou přístupovou cestu zvolí pro návštěvníky jako nejvhodnější. Kolem ní pak umístí informační panely.

Lom zrušil Báňský úřad před čtyřmi lety, dobývací prostor pak zanikl až začátkem letošního roku. I přes zákaz vstupu byl v uplynulých letech častým cílem turistů, kteří se na jeho dně koupali nebo hledali zkameněliny. Písek se v něm intenzivně netěžil od první poloviny devadesátých let. Má rozměry přibližně 180 x 100 metrů a dosahuje hloubky až třicet metrů.