Dobrovolníků, kteří budou chodit koledovat, podle Marie Sedlákové z Oblastní charity Blansko na Blanensku zase o něco přibylo. „Oproti loňsku se přidal Vratíkov, v některých obcích zase žádali o větší počet pokladniček, protože bude chodit více koledníků," řekla Sedláková.

tříkrálová sbírka
V poslední tříkrálové sbírce se na Blanensku vybralo 1 580 948 korun. Peníze pomohly například rodinám s dětmi, které nemají prostředky na základní potraviny a hygienické potřeby, podpořily provoz Linky důvěry, pomohly také starým lidem a nemocným i dětem z takzvaných ohrožených rodin.

Tříkrálová sbírka začíná prvního a končí čtrnáctého ledna. „Nejvíce koledníků bude ale chodit tento a příští víkend," uvedla Sedláková.

Letošním mottem sbírky je citát Matky Terezy: „Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje." Vybrané peníze letos poputují do pěti oblastí. „Je to například podpora krizového ubytování. Krizové lůžko bude připraveno pro lidi, kteří jsou zasaženi mimořádnou událostí, jako například požár, povodeň, případně oběti trestných činů," přiblížila Sedláková. Peníze ze sbírky však pomohou i lidem se zdravotním postižením nebo poputují na humanitární pomoc. „Většina vybraných prostředků zůstane v tomto regionu," řekla Sedláková.

Výtěžek z minulé tříkrálové sbírky byl více než jeden milion pět set osmdesát tisíc korun. „Tyto peníze pomohly například rodinám s dětmi v nouzi nebo podpořily provoz linky důvěry," dodala Sedláková.