„Vyskytují–li se u Vás příznaky respiračního onemocnění a hrozí riziko nákazy ostatních osob, přehodnoťte prosím nutnost vstupu do prostor nemocnice pouze na nejnutnější případy. Svým zodpovědným přístupem k řešení této záležitosti nám pomáháte chránit zdraví pacientů, svých blízkých a personálu nemocnice,“ uvedli pracovníci blanenské nemocnice na svých internetových stránkách.