„Přestože ani tento rok nevyhlíží rozpočet města dobře, některé nutné investice prostě udělat musíme. Pokud to jen trochu půjde, budeme volit takové, na které můžeme dostat nějaké dotace. Jedna z nich bude i stavba blanenské kompostárny,“ uvedla starostka Blanska Jaroslava Králová.

Ani tento rok sice do městské kasy moc peněz nepřibylo, a další díru do rozpočtu udělá oprava silnic zničených krutými zimními mrazy, milióny na novou kompostárnu blanenští radní uvolnit musí. „Kvůli novele zákona o likvidaci biologicky rozložitelného odpadu musíme do rozpočtu zahrnout také stavbu nové kompostárny. Ta pro nás, po ukončení provozu skládky, představuje jedinou možnost, jak likvidovat zeleň a také organické zbytky jídla blanenských z restaurací a vývařoven,“ vysvětlila starostka.

Po létech průtahů v Blansku letos postaví novou kompostárnu. Chtějí na ni dostat dotaci kolem čtyřiceti procent. Zbytek z osmatřiceti miliónů si musí zaplatit sami.

Shrabané podzimní listí, posečená tráva, osekané větvě stromů, skořápky od vajíček, bramborové slupky či sedliny kávy, to vše by se mělo v budoucnosti hromadit na blanenské kompostárně. Postavit ji radní hodlají na starém Blansku u čistírny odpadních vod. „Záměrně jsme zvolili místo u čističky, kde bude skladiště biologického odpadu nejmíň zavazet,“ dodala Jaroslava Králová.

Vozit bioodpad do Boskovic?

Na vesnicích na Blanensku si může většina lidí kompostovat bioodpad sama přímo ve svých zahrádkách, ve městě představuje jeho likvidace větší problém. Kvůli přísnějším směrnicím Evropské unie musí nové způsoby, jak se zbavit biologicky rozložitelného odpadu, hledat všude. O stavbě kompostárny proto v Blansku uvažují už léta. Jedna z prvotních myšlenek byla vozit organické zbytky z Blanska do blízkých Boskovic.

„Kdysi se uvažovalo o tom, že by vznikla kompostárna v Boskovicích, která by pokryla i Blanensko. Boskovická kompostárna už stojí, ale rozhodně pro celé Blanensko kapacitně nestačí,“ řekla blanenská starostka.

Do kompostárny v Boskovicích dováží z města i okolních obcí zhruba tisíc tun odpadu ročně už pět let. „U zrodu kompostárny byla myšlenka, že by sloužila i pro Blansko a okolí. Nakonec se ale od ní odstoupilo, protože by se provoz odpadu Blanenským moc prodražil,“ informovala místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

Stavbu boskovické kompostárny z podstatné části zaplatili z dotací Státního fondu životního prostředí. „Na kompostárnu jsme tehdy dostali devadesát procent dotací. Postavili jsme ji totiž v ten správný čas, kdy na způsob likvidace odpadu začala dohlížet Evropská unie. Proto to zřejmě bylo tolik,“ míní Vítková.

Zatímco v Boskovicích nová kompostárna hlubokou díru do městského rozpočtu neudělala, v Blansku vhodnou chvíli pro její stavbu prošvihli. Dotace už dostanou nižší, proto tam přijde až na několik desítek miliónů. Navíc v loňském roce si o dotaci žádali marně. V tomto by však kompostárna mohla ve městě konečně vzniknout.

„Z návrhů tří firem už komise vybrala jednu, která kompostárnu postaví za osmatřicet miliónů. Celou ji ale platit nemusíme, máme teď šanci na ni získat dotaci,“ řekl místostarosta Blanska Lubomír Toufar.

V Blansku nyní volili mezi dvěma možnostmi. Pokud by kompostárna sloužila jen městu, mohli by sami zaplatit slabých dvacet procent, pokud ke komerčním účelům, tak více než polovinu. „Nakonec jsme rozhodli, že kompostárna bude sloužit i firmám a ostatním obcím. Maximální dotace, kterou tak na ni můžeme získat, je přibližně čtyřicet procent,“ dodal Toufar.