Otevřeno bude od tří odpoledne do šesti hodin večer oddělení pro dětské čtenáře a také hudební oddělení. Od tří hodin odpoledne až do osmi večer pak bude přístupné oddělení pro dospělé čtenáře a studovna.