První ze dvou služeb ukončila svůj provoz k poslednímu listopadu. „Jedná se o pobytovou krizovou pomoc, která poskytovala krátkodobé bezplatné ubytování a podporu rodinám, jimž jejich aktuální životní situace neumožňovala zůstat v jejich dosavadním prostředí," uvedla Pavlína Dvořáková z Oblastní charity Blansko.

Už nyní však blanenská charita připravuje náhradu. „Mimo síť sociálních služeb nabídneme na nezbytně nutnou dobu, tedy přes noc do nejbližšího pracovního dne, krizová lůžka s možností základní hygieny a stravy. Tato pomoc bude placena z humanitárních sbírek včetně tříkrálové," vysvětlila Dvořáková.

Druhou službou, kterou se blanenská charita chystá zrušit, je ambulantní, pobytová a terénní sociální rehabilitace. „Ta byla určená lidem, kteří jsou nezaměstnaní, mají mentální a kombinované postižení nebo jsou ohrožení sociálním vyloučením. Smyslem služby bylo snížit jejich nepříznivou sociální situaci a zvýšit jejich šance na začlenění do běžného života," přiblížila Dvořáková.

Tato služba podle ní zanikne k prvnímu lednu příštího roku. Místo ní však charita nabídne rozšíření služeb Nízkoprahového denního centra. „Pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením jsme také zřídili dvě nové služby, a to týdenní stacionáře v centrech Betany Boskovice a Emanuel Doubravice," dodala Dvořáková s tím, že důvodem pro rušení služeb jsou změny v jejich financování.