„Dobrovolníci by chodili domů za těžce nemocnými lidmi. Nemusejí mít žádné odborné zkušenosti ani zdravotnické vzdělání. Stačí dělat nemocným lidem společnost, povídat si s nimi, číst jim nebo u nich jen tak být,“ uvedla pracovnice Oblastní charity Blansko Vladěna Jarůšková.

Před nástupcem zájemce proškolí hospicový tým. Čas, který u nemocných dobrovolníci stráví, si stanoví sami.

Kameny zmizelých. Řada z nich je v dlažbě zasazená díky iniciativě boskovické rodačky Blanky Dvořáčkové. Většina její početné židovské rodiny z Boskovic se nevrátila z koncentračních táborů.
FOTO: Pokládá Kameny zmizelých. Holocaust přežil jen její dědeček a maminka

Mobilní hospic sv. Martina funguje v regionu už deset let. Hospicový tým se o nemocné po přijetí do péče stará čtyřiadvacet hodin denně. Umírajícímu člověku je k dispozici sociální pracovnice, psycholog, pastorační asistent, zdravotní sestra a lékař. „Mobilní hospic není jen služba, která se soustředí na zdravotní problémy. Častokrát jsou potřební i ostatní odborníci týmu, kteří pomáhají rodinám zvládat těžké chvíle i po úmrtí milující osoby,“ poznamenala vrchní sestra hospice Hana Kudová.

Podle ní se pracovníci hospice postarali za uplynulých deset let o pět set umírajících lidí po celém okrese Blansko. A tyto počty rok od roku narůstají. Jen v letošním roce sestry, lékařky a další pracovníci mobilního hospice pečovali o téměř sto lidí na Blanensku a Boskovicku.