„Sběrné středisko u Horní Lhoty je dostatečně velké a pozemky zde vlastní výhradně město. Proto jsme se rozhodli sloučit oba provozy do jednoho. Budovy v obou sběrných střediscích odpadu navíc vyžadují zásadní rekonstrukci a investice do modernizace. Díky sloučení ušetříme prostředky nejen za nájem budovy a pozemků, ale také za provoz a obsluhu sběrného střediska a bude možné se více zaměřit na modernizaci dvora v Horní Lhotě,“ uvedl místostarosta Ivo Stejskal.

Dalším z důvodů je fakt, že na sběrném dvoře chyběla váha pro osobní a nákladní auta. Lidé, kteří si chtěli na Starém Blansku uložit velkoobjemový odpad, museli s částí odpadu cestovat mezi sběrnými středisky.

Ve sběrném středisku si mohou bezúplatně odevzdat vytříděné obalové odpady a vybrané druhy odpadu všichni občané města Blanska, kteří mají na příslušné období zaplacen místní poplatek za odpad.

Město tedy navýší počet separačních míst, kontejnerů i termínů, v nichž budou na Starém Blansku přistavené velkoobjemové kontejnery.

„Na Starém Blansku máme také vytipovaná dvě místa, kde by se rozšířila kontejnerová stání tak, aby obsahovala nádoby na třídění plastů, papíru i kovů. Jedno stávající doplníme v ulici J. Lady, další nové vznikne ve slepé ulici u Synthonu,“ popsal Pavel Viktorin z odboru správy a rozvoje města.

Možnosti pro třídění odpadů se ale rozšiřují také v ostatních částech města. Šedé kontejnery na sběr kovu už přibyly také v ulicích Žalkovského, Rožmitálova a Horní Palava. Další separační hnízdo vznikne v Kamnářské ulici na sídlišti Zborovce. Hnědé kontejnery na bioodpad jsou v ulicích Rožmitálova, Údolní, Pekařská, Chelčického a na Klepačově, další budou k dispozici například na Písečné.

Vysoká pokuta

Různé druhy odpadu mohou lidé ukládat také na dalších místech i mimo velkokapacitní či velkoobjemové kontejnery nebo sběrné středisko. Zpětný odběr funguje například pro elektrozařízení, použité pneumatiky, v provozu jsou také úložiště stavební suti a podobně.

„Apelujeme na všechny občany, aby tyto možnosti využívali a odpad ukládali do příslušných kontejnerů nebo na místa pro to určená. Město na odstranění černých skládek, které vznikají zejména na sídlištích a v jejich okolí, zbytečně vynakládá desítky tisíc korun ročně. Na boj s jejich původci se bude zaměřovat,“ upozornil Ivo Stejskal.

Odkládání nadměrného odpadu, například nepotřebného nábytku či vybavení bytu, je zejména v blízkosti bytových domů velmi častý jev. „Proto se na černé skládky snažíme zaměřovat při hlídkové činnosti, po oznámení občanů, využíváme ale také například fotopasti. Nedávno jsme černou skládku nepotřebných věcí po stěhování z jednoho z bytů řešili například v ulici Dvorská,“ potvrdil ředitel městské policie Martin Lepka.

Za odložení odpadu mimo místa pro to určená, hrozí pokuta na místě na místě až 10 tisíc korun, ve správním řízení se částka může navýšit až na 50 tisíc korun.