Před publikem vystoupil taneční orchestr Základní umělecké školy Blansko a pěvecký sbor Kapky a kapičky. Blanenský útulek získal nedávno první místo v projektu Dobrá psí duše. Jedná se o ocenění lidí, kteří pomáhají psům.

„Velké poděkování patří také všem majitelům, kteří si pejska v útulku adoptují, protože díky nim má tato práce smysl,“ uvedla vedoucí útulku Jarmila Jurová.