*28. srpna 1851 Blansko
+6. února 1916 Brno

Rodák z Blanska studoval na německé reálce v Brně, kde byl jeho učitelem přírodopisu slavný badatel Johann Gregor Mendel. Student Maška Mendelovi též pomáhal s pěstováním hrachorů v klášterní zahradě a v kontaktu zůstali i později. Také již v letech studií pomáhal významnému badateli Moravského krasu Jindřichu Wankovi. Po absolvování vídeňské university se Maška věnoval pedagogické práci, současně byl rozvíjel svá archeologická bádání zaměřená zejména na pravěk. K nejvýznamnějším patřily jeho vykopávky v jeskyni Šipka u Štramberka.