Architekt Mirko Lev upřesnil, že se to týká například plánované výstavby nové sportovní haly, areálu Červená zahrada nebo přemístění knihovny. „Jednotlivé dílčí kroky by měly být zřejmé od územního plánování až po samotnou výstavbu. Například v případě Červené zahrady se dlouho mluvilo o spolupráci se studenty architektury a architektonické soutěži. A najednou se veřejnost dozvěděla, že ji bude zpracovávat konkrétní ateliér, který předložil tři varianty. Ale zadání pro tuto studii musel někdo z města napsat, aby bylo jasné, co v ní má být. O tom se neví," přiblížil Lev. Vedení města by se podle architektů mělo také zamyslet nad možností zaměstnat hlavního architekta, který bude politicky nezávislý. „Jen tak lze odborně pracovat na budoucí podobě města v dlouhodobém časovém horizontu. Myslíme si, že tyto požadavky mohou jen velmi obtížně plnit zaměstnanci města, kteří jsou zatížení běžnou agendou," píše se dále v dopisu.

Vedení města se již dopisem tento týden zabývalo. „Zatím jsme jej projednávali pouze ústně. Připravujeme odpověď. V dopise jsou obsaženy zajímavé myšlenky, ale je potřeba je rozvinout dál. S architekty se chceme sejít a prodiskutovat, jaké jsou v tomto směru možnosti naší radnice i státní správy," uvedl místostarosta Boskovic Petr Malach.

Také boskovické opozici často chybí přehled o tom, jak příprava jednotlivých staveb pokračuje. „Například chystání stavby sportovní haly je amatérské a rozvoji sportu to nepomáhá. Funkci hlavního architekta ale Boskovice vzhledem ke svojí velikosti podle mě nepotřebují. Zcela nezávislý by asi nebyl a ani by ho neměl kdo zaplatit. Lepší by bylo, kdyby stavební komise města byla složená také z architektů," míní zastupitel Jiří Pevný.