Nálezy spatřily po staletích světlo světa díky výkopům pro teplovodní potrubí před budovou radnice. „Jsou dalším dokladem toho, že centrální část Boskovic byla obydlená před mnoha staletími. Tyto nálezy jsme v podstatě čekali, protože bylo známo, že zde v době bronzové bylo velké sídliště. I tak je to významný objev, protože potvrzuje dlouhodobé intenzivní osídlení těchto míst,“ uvedla archeoložka Muzea Boskovicka Zuzana Jarůšková.

Jámy i keramika pocházejí z období, kdy v této oblasti sídlili příslušníci kultury lužických popelnicových polí. Jejich osada na území Boskovic byla na tu dobu poměrně velká – podle odhadů vědců se rozkládala až na dvou hektarech.

Pro tuto kulturu byly typické jámy pro uskladnění obilí hruškovitého tvaru, což nyní dobře doložily dvě odkryté jámy. Archeologové našli také kusy mazanice a keramiky, která byla potažená grafitem. „Ten jí dodával kovovou barvu a vytvářel iluzi, že jde o tehdy žádaný bronz,“ dodala archeoložka.

Zajímavé nálezy nacházejí archeologové na Masarykově náměstí téměř při každých výkopových pracích. Ty z posledních let budou moct lidé vidět na výstavě o Malé Hané, kterou Muzeum Boskovicka chystá pravděpodobně na říjen.