Do téměř čtyř a půl tisíce domácností tak nechali doručit dotazník; ten byl k dispozici i na webových stránkách města. Zpět se ale vrátilo pouhých šestatřicet dotazníků. Z nich plyne, že s prací radnice je spokojeno osmašedesát procent lidí.

V průběhu roku by měly být odpovězeny všechny obecné připomínky, které se v dotaznících vyskytly. Vedení města chce anketu zopakovat i na konci letošního roku.