Předchozí
1 z 21
Další

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jiří Crha, Blansko

Jiří Crha, starosta Blanska.Zdroj: archiv starosty

1. V posledních týdnech řešíme hlavně to, jak nařízení vlády uvádět do praxe. Od počátku je stejný model, vláda vyhlásí mimořádné opatření, obce nejsou informované předem, vše se dozvídáme z médií, chybí detailnější informace. Patrné je to na nyní na příkladu otevírání základních a mateřských škol – ministerstvo vyhlásilo termín možného otevření škol za podmínky dodržení hygienických opatření, ta ale zatím nestanovilo. Provoz se má obnovit 25. května, podmínky znovu zprovoznění ale zatím neznáme, nevíme, co budeme muset jako zřizovatelé zajistit, metodický pokyn zatím ministerstvo neposlalo. Nejistota také trvá ohledně financování, čekáme, jaký dopad budou mít mimořádných opatření na rozpočet města. Mám ale radost, že se nám zatím daří zvládat vše podstatné.

2. Těžko vyzdvihnout někoho konkrétního, v našem městě se od počátku zvedla velká vlna solidarity, nejrůznější pomoc nabídly desítky firem a stovky jednotlivců, společně jsme se snažili zajistit zejména péči o nejrizikovější skupiny a ochranné pomůcky pro seniory, sociální službu a zdravotníky, včetně těch v Nemocnici Blansko, která patří městu. Řada potřeb se podařila pokrýt díky projektu města, skautů a blanenské farnosti ‚Pomáháme Blansku‘, který zkoordinoval akutní požadavky a potřeby a pomohl pokrýt pomoc s nákupy a donáškami pro seniory, hlídáním dětí i dodávkou zdravotnických potřeb. Odstartoval ale i projekt Město šije, v němž z materiálu nakoupeného městem dobrovolníci ušili na 19 tisíc roušek. Poděkování patří všem, kteří se na jakékoliv pomoci podíleli, těm, kteří zajistili fungování města i lidem, kteří se podvolili omezením a zachovávají si chladnou hlavu.

3. I když máme velké výhrady k tomu, jakým způsobem byly v počátcích zajištěny, respektive nezajištěny ochranné pomůcky pro zdravotníky a sociální službu, nechci postup vlády v začátcích pandemie jen kritizovat. Šlo o novou situaci, s níž nikdo neměl zkušenosti. A bylo třeba jednat rychle. Proto bych odpustil, že na začátku chyběla koordinace a informování obcí příliš nefungovalo. Moc ale nechápu, proč tento stav přetrvává už druhý měsíc a vláda stále činí překotná rozhodnutí, stanovuje účinnost svých nařízení obratem, většinou aniž s nimi obce seznámí s dostatečným předstihem. Termíny se neustále mění a mnohdy se rozcházejí i tvrzení jednotlivých členů vlády. Je pak nadmíru složité se v tom, co platí, vyznat, opatření uvádět do praxe a srozumitelně s nimi seznamovat občany. Je také otázkou, zda nastavené restrikce, zejména ty, které omezují drobné živnostníky, byly v takovém rozsahu nutné. Věřím ale, že v zásadě všichni se snaží dělat maximum a myslím, že jsme zoceleni, pokud se podobná situace bude opakovat.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jaroslav Dohnálek, Boskovice

Jaroslav Dohnálek, starosta Boskovic.Zdroj: archiv starosty

1. Domnívám se, že aktuálně se ještě nepotýkáme s problémy, ale očekávám, že se v blízké i vzdálenější budoucnosti budeme potýkat s následky vzniklé situace. Velkým problémem je informovanost. Informace se mění každým dnem, podnikatelé i občané jsou z toho zmatení a neorientují se v tom, co se může a nemůže. Jako příklad uvedu drobnost – rozhodnout v noci o tom, že se od rána opět vybírá poplatek za parkovné, není podle mě systémové. Nejdříve se vydal „jízdní řád uvolňování opatření“, pak se vydala změna jízdního řádu, další a další a dnes už je několik změn jízdního řádu. To vše má dopad třeba i na to, jak se mají chovat městem zřízené organizace. Podle dostupných informací, které se často mění ze dne na den, není možné predikovat jasnější a dlouhodobější vývoj situace například v mateřské a základní škole, které zřizujeme, v kulturních zařízeních, ve sportovních zařízeních apod. Na to bychom potřebovali jasný jízdní řád v dlouhodobějším horizontu. Dodnes také nikdo jasně neřekl, jestli pomoc vlády, potažmo krajů, byla bezplatná nebo za to bude dodatečně někdo chtít nějaké finanční náhrady. I to by potom byl problém pro městský rozpočet. Samozřejmě městu vznikly neplánované náklady na zajištění potřebných ochranných prostředků v době nouzového stavu mimo vládní pomoc, například pro městskou policii, kterou státní orgány neřešily.

2. Za této situace nechci vyzdvihovat jedince nebo jednu firmu. My jsme již v dubnovém i květnovém Boskovickém zpravodaji poděkovali konkrétním osobám, spolkům a firmám za pomoc, děkujeme i na sociální síti a webu. Obecně je potřeba poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému zvládnutí této nové krizové situace, a to jak z externích subjektů, tak i pracovníkům městského úřadu a organizací zřizovaných městem. Děkuji občanům za šití roušek, děkuji firmám za roušky, dezinfekci, ochranné štíty. Děkuji dobrovolným hasičům a městský strážníkům, že hned v prvních dnech obešli téměř 1 500 seniorů, uklidnili je, zeptali se, zda něco nepotřebují, předali jim roušky a informovali je o městem zřízené lince, kam mohou volat své dotazy a požadavky na pomoc. Velice si vážím solidarity, která vznikla za této těžké situace.

3. Já samozřejmě nemohu posuzovat postup vlády a kraje z celorepublikového hlediska, protože nemám potřebné informace. Jestli byly správné, nechávám na odbornících, já jim věřím, že byly nutné. Jestli bych udělal něco jinak? Na to nejde odpovědět bez informací, které měla k dispozici vláda. Já bych třeba neotevíral jako první hobby markety, ale vláda asi měla informace, které je k tomuto otevření vedly. Pro všechny to byla nová zkušenost, se kterou se dosud nikdo nesetkal a je příliš brzy hodnotit, co bylo správné a co špatné. To můžeme udělat až s určitým časovým odstupem po pominutí všech omezujících nařízení. Hlavně bez emocí a s chladnou hlavou. Já osobně bych třeba více preferoval naše české firmy v dodávkách ochranných pomůcek. Opět zde musím zmínit problém s přenosem a kvalitou informací. Jako obec s rozšířenou působností jsme byli krajem pověřeni distribucí ochranných prostředků zdravotnickým zařízením. Byly ohlášeny dva termíny, kdy ochranné prostředky budou dodány, nepřišly ani jednou. První zásilka přišla asi 10 dnů po vyhlášení nouzového stavu, kdy zdravotníci měli předepsané používat něco, co neměli. Dalším problémem bylo to, že zdravotníci od kraje dostali jiné seznamy, než my k distribuci. Takže někteří se po nás dožadovali ochranných prostředků, ale my jsme je pro ně neměli. Administrativním problémem bylo to, že většina zásilek dorazila o víkendu, ale telefonická spojení na zdravotníky byla pouze na pevné linky v ordinacích, které jsou o víkendu zavřené. Znamenalo to na webech dohledávat mobilní spojení nebo využívat osobní známosti s lékaři. To jsou drobnosti, které by se mohly do příští krizové situace vyřešit. Velice nás také zatěžovala naprosto zbytečná administrativa a byrokracie ze strany krajského úřadu. Náš pracovník musel denně zpracovávat různé tabulky a hlášení, k jejichž vyplnění neměl informace a ani je nemohl získat. Ubíralo mu to čas, ve kterém by mohl dělat mnohem užitečnější věci.

Odpovídal v úterý 28. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Petr Novotný, Letovice

Petr Novotný, starosta Letovic.Zdroj: archiv starosty

1. Myslím, že momentálně je to fakt, že nemáme informace, jak moc zdevastuje příjem města současná situace, a že se prakticky nedá smysluplně plánovat. Absolutně chybí relevantní informace.

2. Ano, firmě Vodárenské akciové společnosti za dar na náklady spojené se současnou situací a firmě Davida Joury DCT Chemical Czech za dar 200 litrů dezinfekce v absolutním začátku této krize.

3. Počáteční fáze byla pochopitelná, a proto ji lidé okamžitě respektovali, i když byla opatření drastická. Zaslouží si velký obdiv celý náš národ, který ukázal jak dovede být disciplinovaný a ohleduplný. Nyní se mi zdá, že se velmi stupňuje chaotičnost v rozhodování vlády a spoustu rozhodnutí vnímám jako velmi nepromyšlené.

Odpovídal ve čtvrtek 30. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Romana Synakieviczová, Rájec-Jestřebí

Romana Synakieviczová, starostka Rájce-Jestřebí.Zdroj: archiv starostky

1. V současné době vidím jako jeden z největších problémů spíše budoucnost. Dobu po vyhlášení nouzového stavu jsme s pomocí obětavých lidí a dobrovolníků zvládli. Otázkou však je, co bude následovat, co všechno se změní, jaký pandemie koronaviru bude mít dopad na nás, naše blízké, sousedy, známé, prostě všechny občany našeho města.

2. Nechci jmenovat jednotlivce, určitě bych na někoho zapomněla. V této nelehké době se ukázala chuť spousty lidí pomáhat. Toho si nesmírně vážím. Někteří zachraňují životy, kdo může, pracuje, jiní se starají o své blízké, dobrovolničí nebo přijdou s konstruktivním návrhem. Před těmi všemi se patří hluboce sklonit.

3. Nechci nikoho kritizovat, neboť v této situaci se nikdo nikdy z nás nenacházel. Tedy nemůžeme vědět, jak bychom se v té dané situaci zachovali sami. Pravdou však je, že některá obzvláště rozvolňovací nařízení se nepovedla. Co vyčítám, je nemožnost dozvědět se o nakažených osobách a osobách v karanténě ve městech, které spravujeme. Starostové a starostky přeci nejsou žádné pavlačové drbny. Tímto nám bylo znemožněno účinněji nabídnout pomoc a to není dobře. Věřím však, že se podaří vše zvládnout a co nejdříve se vrátíme k běžnému způsobu života.

Odpovídala ve čtvrtek 30. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jaroslav Šíbl, Jedovnice

Jaroslav Šíbl, starosta Jedovnic.Zdroj: archiv starosty

1. Snad největší problém, ještě v době plných opatření byl s návštěvností "turistů". Víkendová invaze k rybníku Olšovec byla abnormální. Naši strážníci udělili stovky napomenutí za nedodržování vládních nařízení. Místní zodpovědně tato nařízení dodržovali a pak je provokovali návštěvníci Jedovnic. Snad už to teď bude dobré.

2. Děkuji všem za jakoukoliv pomoc, nechci na někoho zapomenout, a za dodržování všech nařízení v nouzovém stavu.

3. Po bitvě je každý generál, myslím, že jak jsme tuto situaci zatím zvládli mluví za vše.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Zdeněk Wetter, Kunštát

Zdeněk Wetter, starosta Kunštátu.Zdroj: archiv starosty

1. Vzhledem k očekávanému propadu daňových výnosů následkem zastavení průmyslu a obchodu během nákazy a tím i ponížení příjmové částky v rozpočtu města, hledáme úspory, škrtáme méně prioritní investice. Musíme splnit platné závazky, udržovat majetek. Přehodnocujeme celý rozpočet.

2. Poděkování zaslouží všichni, kdo se nezištně zapojili do pomoci v okolí, všichni, kdo svědomitě plnili svoje pracovní povinnosti tak, aby společnost fungovala, ač utlumeně. Všichni, kteří dodržovali opatření a brali vážně to, co se po nich žádalo. Ať už více či méně pomáhali všichni a vyzdvihovat někoho by nebylo spravedlivé.

3. Všichni se učili za pochodu a to velmi rychlého. Spousta opatření byla nutná a správná. Je odvážné a riskantní řídit a ovlivňovat průběh krizové situace při vědomí odpovědnosti za celý národ. Je nemorální a zbabělé s odstupem času a přísunem znalostí kritizovat jiné za minulost. Ano, je potřeba najít chyby, které se staly a při příští epidemii je neopakovat.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Aleš Luksch, Černá Hora

Aleš Luksch, starosta Černé Hory.Zdroj: archiv starosty

1. Největším problémem v současné době je přerušený provoz základní a mateřské školy. Obě instituce se připravují na znovuotevření, ale provoz ZŠ je přímo pod MŠMT a MŠ je pod obcí. Instrukce jsou k provozu obou škol nejednoznačné a nesrozumitelné.

2. Děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě a distribuci roušek a dezinfekčním prostředků. Děkujeme firmě OMA CZ a.s. za dezinfekci zdarma pro naše občany.

3. Chválím vládu za opatření a rozhodnutí učiněné v důsledku koronaviru. Doporučil bych jen, aby informace přicházející představitelům obcí byly srozumitelnější a hlavně jejich zdroj byl z jednoho místa. Ať už by se jednalo o obec s rozšířenou působností, kraj nebo přímo z vlády.

Odpovídal ve čtvrtek 30. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jaroslav Zoubek, Svitávka

Jaroslav Zoubek, starosta Svitávky.Zdroj: archiv starosty

1. V městysi Svitávka jsou občané disciplinovaní, většinou dodržují nařízení vlády. Největší tlak na vedení městyse je k znovuotevření sportovní haly vč. doplňkových služeb: posilovna, sportbar. Zatím vše zůstává uzavřeno. Někteří rodiče žádají otevření mateřské školy.

2. Chtěli bychom poděkovat všem našim občanům, zástupcům spolků, kteří se hned v prvních dnech zapojili do boje s koronavirem. Ať už šitím roušek doma či na úřadě, materiálovou i finanční pomocí. Tato doba ukázala: „Kdo je kdo.“

3. Současná situace je naprosto výjimečná, nikdo nevěděl, jak správně postupovat. Kroky vlády hodnotím převážně kladně. Nesouhlasím s názory některých opozičních politiků, jak se říká: „Po bitvě je každý generál“.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Zdeněk Peša, Olešnice

Zdeněk Peša, starosta Olešnice.Zdroj: archiv starosty

1. Možná překvapivě ani ne koronavirová doba s krizovými opatřeními, ale hrozba sucha. S vládními opatřeními boje s pandemií jsme se vyrovnali bez problémů a s pochopením. Nicméně nyní mám pocit, že se veřejnost musí ztrácet v tom, co je, nebo není nařízeno, co je a co není povoleno. Tedy chybí jasná vládní stanoviska, stanovení pravidel a právní odpovědnosti. Mám na mysli způsob provozu mateřských a základních škol. Nebo změny avizovaných termínů rozvolňování omezení nařízených vládou. Nejsem proto, aby rozhodování o epidemiologických opatřeních bylo přenášeno na rozhodování samospráv, nebo jimi zřizovaných příspěvkových organizací a jejich zaměstnanců.

2. Všichni lidé, co zvládli v minulých týdnech normálně žít a pracovat v atmosféře obav a strachu a nepodlehli negativním emocím, si zaslouží poděkování. Všem, co alespoň trochu nemysleli jen na sebe, ale pomáhali rodině, blízkým a někdy i úplně cizím, patří také poděkování. Sem řadím profese, jako jsou prodavačky, zdravotníci, hasiči, ale také všechny dobrovolníky, kterých zvláště v prvních dnech bylo překvapivě hodně.

3. Po bitvě každý generál. Vždycky se najde řada věcí, na které se mělo myslet, na které se zapomnělo, co se mělo a mohlo udělat jinak. Ale v kontextu s ignorancí jiných vlád světa rád odpustím té naší, že možná neučinila to co měla. Naše republika a její občané si vedou velmi dobře. Proto do budoucích dní hledím s optimismem.

Odpovídal ve čtvrtek 30. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Ondřej Hudec, Ostrov u Macochy

Ondřej Hudec, starosta Ostrova u Macochy.Zdroj: archiv starosty

1. Jako největší problém, nebo spíše omezení pro obyvatele vnímám uzavření základní a mateřské školy. Toto opatření na jedné straně rozhodně podporuji, na straně druhé vnímám, kolika rodičů zejména mladších dětí, se kvůli tomu zkomplikoval nejen pracovní život. Je třeba to vnímat tak, že je nejen toto nezbytná daň za omezení šíření nemoci.

2. Myslím si, že je na místě poděkovat všem, kteří poctivě dodržují nařízená omezení, zejména co možná největší sociálních izolaci. Dále si myslím, že je na místě poděkovat všem, kteří v rámci svých povolání i v této době zajišťují relativně plnohodnotný život pro nás ostatní – zdravotníci, zaměstnanci sociálních služeb, prodavači a prodavačky, řidiči, zemědělci a mnoho dalších profesí. A konečně bych rád vyzdvihnul všechny, kteří se nezištně podíleli na zajištění ochrany jiných obyvatel, například tolikrát zmiňovaným šitím roušek.

3. Kroky vlády zejména v prvních dnech možná působily na běžného občana chaoticky, nicméně díky včasnému zavedení karantény se velmi výrazně podařilo snížit exponenciální šíření koronaviru. Tímto se podařilo dostat nemoc relativně rychle pod kontrolu, a hlavně zamezit tomu, aby naše země šla ve šlépějích Itálie nebo Španělska, kde kvůli přehlcenému zdravotnímu systému umíraly stovky a možná i tisíce lidí úplně zbytečně. S odstupem času bude samozřejmě mnoho lidí jakákoliv rozhodnutí kritizovat, ale po bitvě je každý generál. Jsem přesvědčen, že na tuto nečekanou situaci dokázal náš stát, potažmo naše vláda, reagovat v kontextu ostatních zemí velice dobře.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Martin Mikulášek, Sloup

Martin Mikulášek, starosta Sloupu.Zdroj: archiv starosty

1. Jedním ze zásadních problémů je skutečnost, že plánované akce pro letošní rok nabírají zpoždění. Většina dodavatelských firem stále pracuje v omezeném režimu. Dále s velmi nejistým výsledkem připravujeme letní sezónu v kempu a na koupališti ve Sloupě.

2. Poděkoval bych všem těm, kdo se chovali rozumně a ohleduplně vůči svým rodinám a spoluobčanům. Uznání a dík zaslouží všichni, kdo se podíleli na výrobě roušek, které pak byly poskytnuty dle zájmu občanům, a také ti, kteří nabídli pomoc svým spoluobčanům.

3. Vláda a krizový štáb odvedly spoustu práce. Ne vše bylo vždy dostatečně připravené, srozumitelné a smysluplné, ale jak se říká, po bitvě je každý generál. Nezapomínejme hlavně na to, že se jedná o situaci, která zde nikdy v moderní době nebyla!

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

František Novotný, Křtiny

František Novotný, starosta Křtin.Zdroj: archiv starosty

1. Mezi problémy, které v současnosti máme, určitě patří, že se víceméně zastavil veškerý spolkový život. Musíme zrušit poutě, které neodmyslitelně patří ke Křtinám, a nebudeme moci přivítat tisíce poutníků, kteří se k nám jezdí poklonit Panně Marii Křtinské. Museli jsme již odmítnou, případně posunout, mnoho svateb. Nejhorší jsou snad ty prázdné ulice a náměstí, nejvíce snad mně chybí děti, které nechodí do školky a školy a pohybovaly se během dne pod okny úřadu. Naši úlohu vnímám podobně jako před koronavirem, že jsme prostě taková servisní organizace pro občany.

2. Nejvíce pozitivní na tom všem co prožíváme je ta sounáležitost lidí. Byl nedostatek roušek, naše děvčata sedly za šicí stroje a našily roušky nejen pro křtinské. Nebyla dezinfekce, tak se pátralo, až se sehnala. Všichni se chovali a chovají dle doporučení a ohleduplně ke svému okolí. Ti, kteří mohou, pomáhají těm, kteří to potřebují. Pokud na úřadu s něčím potřebujeme pomoci, stačí jen se zmínit. Poděkování patří všem bez rozdílu, protože bez jejich přístupu by jsme nebyli tam, kde jsme dnes.

3. Nechci někoho teď hodnotit. Na začátku nejen mně připadalo, že nás v tom vláda tak trochu nechala, ale naši lidé, tak jak je zvykem, si poradili v mezích možností sami. Byli jsme zavaleni každý den nějakými nařízeními, které někdy druhý den třeba neplatily, ale je třeba si připustit, že s touto situací se nikdo z nás ještě nesetkal. Nemám rád všechny ty, kteří dnes tvrdí, že by to určitě dělali lépe, kdyby měli tu možnost. Každé rozhodnutí se dělá v čase, může být správné, ale také se stane, že to může být omyl. Po skončení tohoto nenormálního stavu se teprve ukáže, jestli byla většina rozhodnutí správných, nebo nikoliv. Poté jsem pro, aby se vystavovalo vysvědčení, protože to bude ta nejlepší zkušenost pro to, co může možná přijít příště. Jinak všem přeji nám všem co nejrychlejší návrat do života, na který jsme byli zvyklí.

Odpovídal v pondělí 27. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Roman Pilát, Adamov

Roman PilátZdroj: Archiv

1. Dopady se začnou projevovat krátkodobě, střednědobě, i dlouhodobě. V minulých týdnech jsme viděli okolo sebe mnoho obětavých lidí a dobrovolníků. Pravděpodobně se mnoho věcí v blízkém budoucnu změní od základu. Věřme, že tak jak jsme byli všichni schopni se postavit první vlně, tak budeme držet spolu i následně. Nebude to lehké.

2. Neděkujme jednotlivcům, zapomněli bychom na ostatní. Spousta lidí i firem pomohla. I dodržování pravidel občany města je hodné poděkování. Bez výjimky před všemi smekám a děkuji.

3. Nikdo z nás se do podobné situace nikdy nedostal. Každý člověk, včetně členů vlády, musí přijímat rozhodnutí. Ať v pozitivním či negativní smyslu. Nebylo to pro ni lehké a stejně tak následující měsíce, či roky, bude nutné dopady sledovat a zmírňovat. Po bitvě je každý generálem a proto nechme hodnocení čas. Věřím však, že se podaří vše zvládnout a postupně se budeme přibližovat k navrácení běžného způsobu života. Ten ovšem již bude trochu jiný.

Odpovídal 4. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Markéta Vaňková, primátorka Brna

Markéta Vaňková, BrnoZdroj: Archiv

1. Pokoušíme se zmapovat ekonomické dopady pandemie do rozpočtu města, kde očekáváme propad příjmů ze státní pokladny o více než jednu miliardu. Omezující opatření se projeví i na hospodaření městských firem. Budeme tedy určitě hledat úspory, ale současně víme, že projekty, jako třeba Velký městský okruh nebo Tramvaj Plotní, jsou pro Brno životně důležité a musí pokračovat…

2. Uvedením jednoho jména, ať už firmy nebo člověka, bych znevážila desítky, stovky, tisíce ostatních… Výjimeční byli a pořád jsou všichni, kteří pochopili, že každý z nás je součástí řešení.

3. Nechtěla bych se stavět do role chytrého generála, navíc vyhráno ještě určitě není. Zpočátku hlavně vázly informace směrem z vlády k nám, lépe mohla fungovat také distribuce ochranných prostředků pro zdravotníky, kterou zajišťoval stát a kraje. Ale koronavirus nás všechny postavil do situace, jaká tu nikdy nebyla, takže ani nemohlo všechno fungovat jako po drátkách. Brno si navíc dokázalo poradit. Teď mi vadí především podivné pokusy vlády obcházet zákony a hlavně její chaotické kroky. Na jedné straně prodlužování nouzového stavu, na druhé zmatené rozvolňování opatření… A to vše bez jakéhokoliv hodnověrného zdůvodnění.

Odpovídala ve čtvrtek 30. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Milan Buček, Ivančice

Milan Buček, IvančiceZdroj: Archiv

1. Město má v současné době rozestavěny dvě velké stavby, do kterých investuje většinu svých financí. Zprávy o předpokládaném snížení příjmu městského rozpočtu daným rozpočtovým určením daní jsou pro město velmi nepříznivé. Zastavujeme investice, které snesou odkladu a neohrozí chod města. Zda toto opatření bude dostatečné, ukáže další vývoj, v opačném případě budeme činit další kroky k zajištění financí. Očekávání snížení daňového výnosu. Děláme si sami rezervy, aby byl rozpočet stále vyrovnaný. Nesmíme hospodařit se schodkem.

2. Všem zdravotníkům-lékařům, sestrám , ostatnímu zdravotnickému personálu a všem lidem, kteří aktivně pomáhali, šili roušky a zajišťovali to, co stát nestihl.

3. Z hlediska řízení státem je situace nepřehledná, velké množství nařízení je vydáváno impulsivně což právě neusnadňuje další činnost krajů a obcí s rozšířenou působností. Nedostatečné zajištění ochranných prostředků pro praktické lékaře pečovatelskou službu a jiné potřebné služby, jejich distribuce s dvoutýdenním zpožděním vystavila kraje a města ORP velkému tlaku. Hlavně logistika distribuce OOP (osobní ochranné prostředky, pozn. red.) byla žalostná. Krizové štáby pouze suše konstatují nedostatek OOP a snaží se je zajistit vlastní silou za přemrštěné ceny.

Oprávněnost kroků vlády je dána soudním výrokem, stát má zpracované krizové scénáře pro případy pandemie, nevím, proč se postupovalo jiným způsobem. Stačilo přenechat činnost krizovému štábu.

Jako vždy, nedostatky se projeví až během nastalé situace, určitě je vhodné analyzovat postupy a zvážit zásoby státních hmotných rezerv pro podobné případy. Krizové řízení cvičí různé situace, blackout, sucho, povodně, k zamyšlení je, zda se nezačít připravovat i na zvládnutí pandemie.   Hodnotím spíše snahu řešit těžkou situaci. Všichni máme málo informací.

Odpovídal ve středu 29. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Svatopluk Pěček, Břeclav

Svatopluk PečekZdroj: archiv 

1. Vzhledem k nastalé situaci jsme samozřejmě museli vynaložit značné finanční prostředky na její zvládnutí. To souvisí například s nákupem roušek nebo dezinfekce a dalších prostředků pro Břeclavany, zejména pro seniory, ale také pro terénní pracovníky v sociálních službách, městskou policii, Technické služby a další potřebné. Kromě toho jsme navíc zavedli několik důležitých ekonomických opatření, které mají za cíl pomoci Břeclavanům lépe zvládnout následky koronavirové krize. Jsem přesvědčen, že se břeclavské radnici daří tuto nepříjemnou situaci zvládat. V současnosti proto, stejně jako jiné úřady, hledáme, jak pokrýt výpadek několika milionů, kterými jsme řešili a stále řešíme dopady této závažné situace. Nenazval bych to přímo problémem, ale zkrátka věcí, se kterou je potřeba se co nejdříve vypořádat.    

2. Přehled všech, kterým bych nyní ze své pozice chtěl poděkovat, je skutečně veliký. Nerad bych na někoho zapomněl. Děkuji proto všem obětavým Břeclavanům, kteří se jakkoliv zapojili v této nelehké době, aby pomohli ostatním. Děkuji těm, kteří obětovali svůj čas šití roušek, a mnohdy i peníze na materiál. Mé díky patří také všem dobrovolníkům, kteří se starali o nákupy potravin nebo léků pro potřebné. Děkuji rovněž složkám integrovaného záchranného systému, prodavačům, lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách. Mé poděkování je určeno také statečným seniorům, kteří teď musí snášet samotu, ale i těm, kteří jim tuto samotu pomáhají usnadnit. Děkuji rodičům, kteří své ratolesti musí už měsíce vzdělávat a vyplnit jim den programem od rána do večera. A děkuji také ještě jednou opravdu všem, kteří se v této situaci zachovali solidárně k druhým a nezištně jim pomohli, když právě potřebovali!

3. To je velmi složitá otázka. Zvláště její poslední část. Zde asi nejvíc ze všeho platí, že po bitvě je každý generál. Myslím, že vláda zareagovala na vzniklou situaci velice dobře. To nakonec potvrzují i statistiky ohledně současného vývoje nemoci, ale zejména také smrtnosti. Hodnotit či kritizovat zpětně drobné přešlapy je jednoduché.  Do toho se pouštět nebudu. Díky tomu, že máme velice zdravou ekonomiku, jsme mohli v krizi učinit záchranná opatření, která následně pomohou právě ekonomiku opětovně rychle nastartovat a český stát nezruinují. Ovšem opozici, jak se zdá, se vláda zavděčí jen málokdy. Předpokládám ale, že podobně to mají i v ostatních zemích. Já s povděkem kvituji to, že se díky včasným omezujícím opatřením zajisté podařilo zachránit tisíce lidských životů. To nakonec dokládají mnohé země, které podobná opatření včas nezavedly. Teď je však potřeba co nejrychleji nastartovat ekonomiku země, s tím asi souhlasí každý. Jak jsem uvedl, drobné přešlapy vládě nezazlívám. Je to situace, se kterou se nikdo nikdy nesetkal, vyvíjí  a mění se prakticky denně, a s tím se vyvíjí a mění i vládní opatření. Současná vláda je pod tlakem, který si jen málokdo dokáže představit. Myslím, že nyní už to více než o nařízeních vlády bude zkrátka o osobní odpovědnosti každého z nás. Věřím, že pokud budeme zodpovědní k sobě a také ohleduplní k ostatním, podaří se nám tuto „bitvu“ dobojovat do vítězného konce a ze současné situace vyjdeme jako stát ekonomicky silný, ale věřím, že také lidsky soudržnější. Dodržujme nastavená pravidla, která, jak se zdá, v této situaci pomáhají. Nosme v obchodech a vůbec v prostorách s větším pohybem osob ochranu úst a nosu, pečlivě dodržujme hygienu rukou a buďme ohleduplní k rizikovým skupinám. Společně to zvládneme.

Odpovídal 28. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Rostislav Koštial, Mikulov

Rostislav KoštialZdroj: archiv

1. Problémů je skutečně hodně. Z počátku to byla elementární neznalost dopadů pandemie, zdravotních či hospodářských. Nyní však po zkušenostech, které přinesl vývoj, vidím největší problém našeho města v totální paralýze živnostníků a podnikatelů a s tím spojený obrovský propad příjmů obyvatelstva s promítnutím do veřejných  rozpočtů.

2. Samozřejmě tato složitá doba přinesla nové hrdiny. Jsou to bezesporu zdravotníci a pracovníci v sociálních službách. Ale nemohu opomenout práci našeho krizového týmu a úředníků, kteří všechny víkendy zajišťovali ochranné pomůcky a starali se, aby byly co nejdříve na místech určení. V neposlední řadě a s velkou pokorou děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zapojili, a pomáhali, jak uměli. Někteří šili roušky, jiní tiskli štíty a mnozí pomáhali s distribucí a nabízeli nezištnou pomoc.

3. S chaotickými kroky vlády se, bohužel, setkáváme každý den. Po počátečním vyhlášení krizového stavu jsem doufal a věřil, že to vláda zvládne. Ale brzy jsem vystřízlivěl. První, a podotýkám vědomá, „podpásovka“ vlády na podnikatele a živnostníky byl přechod z krizového zákona do zákona o ochraně veřejného zdraví. Tím se vláda snaží zbavit odpovědnosti za nařízení, o kterých rozhodla. A od té doby se denně setkáváme se zmatečnými rozhodnutími, která sledují hlavně  politický marketing vlády a dopady na občana jsou, bohužel, až někde v pozadí. A co bych udělal jinak? Určitě bych nedopustil, aby krizové řízení vedli amatérsky politici a odborníci aby museli stát stranou.

Odpovídal 29. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

František Lukl, Kyjov

František LuklZdroj: archiv

1. Kyjov zatím podle oficiálních čísel hygieniků neeviduje jediného pacienta nakaženého nemocí COVID-19. Nepotýkáme se ani s nedostatkem ochranných pomůcek. Díky domácím švadlenkám a šičům jsme dokázali velmi rychle zásobit seniory i pracovníky v tzv. první linii. Momentálně roušky každé pondělí nabízíme plošně našim občanům. Největší problém související s koronavirovou pandemií tak nezažíváme nyní, ale teprve nás čeká. S ohledem na ekonomické vyhlídky město musí počítat s výrazně nižšími daňovými příjmy, a to až ve výší 20%. Proto už teď hledáme úspory, abychom mnohamilionový výpadek v rozpočtu dokázali ustát. Obávám se, že se to dotkne i některých investic, které budeme nuceni odsunout na příští roky.

2. Slova díků si zaslouží všichni, kteří přiložili ruku k dílu a nezištně se zapojili do pomoci potřebným. Desítky lidí šily roušky, další se jim jejich mimořádně důležitou práci za šicím strojem snažili zpestřit – vinaři dobrým vínem, domácí cukrářky zase třeba nějakou dobrotou. Nesmím zapomenout ani na dobrovolníky, kteří zajišťovali nákupy potravin či výdej léků našim seniorům nebo zdravotně postiženým. Nezaznamenal jsem jediné odmítnutí. Na každé zavolání tito lidé vždy nákup zajistili.

Kdybych měl alespoň v jednom případě poděkovat konkrétně, velký dík by putoval za jedním z kyjovských podnikatelů. Bohužel je natolik skromný, že si nepřál, abychom jeho jméno zveřejnili. Tento štědrý dárce nám na radnici přinesl pomyslný šek ve výši sto tisíc korun. Za tyto peníze jsme pořídili dezinfekci, kterou rozdělujeme do kyjovských domácností

3. Po bitvě je každý generál. Vláda i kraj musely dělat rozhodnutí, která rozhodně nebyla populární. Zdraví lidí je na prvním místě. Finanční zdraví obchodníků, firem a podniků při zavřených provozovnách nepochybně krvácí. Z pozice předsedy Svazu měst a obcí  s vládou vyjednáváme, aby ekonomický dopad na obce byl co nejmenší. Od ministryně financí jsem dostal příslib, že vláda nebude zasahovat do rozpočtového určení daní ani do stávajících operačních programů. Naopak nasměruje další dotační tituly do rozvoje území a pomůže legislativními i finančními nástroji ke zrychlení a usnadnění čerpání zdrojů či převodu státních pozemků. Domnívám se, že investice obcí a měst budou pro restart české ekonomiky velmi důležité.

Odpovídal v pondělí 27. dubna 2020.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karel Jurka, Vyškov

Karel JurkaZdroj: archiv 

1. Jako každé město jsme přistupovali k problémům tak, jak přicházely. Operativně jsme řešili shánění látek na roušky, jejich samotné šití, distribuci, podporu tisku ochranných štítů, pomoc nemocnici, neziskovým organizacím. Ale ten největší problém, který mě trápí a bude tížit v následujícím období, je daňová predikce ministerstva financí. Už pro tento rok se vůči našemu schválenému rozpočtu podle předpokladů s dopady krizové situace propadneme o přibližně 40 milionů korun, což je skutečně velká rána. Spousta investičních akcí je rozběhnutých a logicky nejdou zastavit. Vyškov dlouhodobě šetří a má nemalé finanční rezervy, s krvácejícím srdcem do nich asi budeme muset sáhnout.

2. Ve Vyškově jsou výjimeční lidé, kteří se rozhodli nezištně pomáhat. Je velmi těžké vyjmenovat všechny, protože jich bylo opravdu hodně. Například paní místostarostka Karin Šulcová zorganizovala skupinu více než 50 dobrovolných švadlen z Vyškova a okolí. Dobrovolníků bylo z různých sfér skutečně mnoho. Ale pokud bych měl někoho jmenovat, tak je to podnikatel Michal Dědek, který se svými zaměstnanci šil a rozdával potřebným roušky, podílel se na projektu Rouškomaty pro Vyškov, za kterým stál Petr Čáslava z firmy Foodex, díky patří rovněž firmě Vyrobadresu.cz rodiny Radka Navrátila, všem tiskařům ochranných štítů, tady musím zmínit pány Jaromíra Šuranského a Radima Pytelu, nemalé věcné dary poskytly například společnosti QUANTUM a STAEG. Skutečně se nedají vyjmenovat všichni, patří jim nicméně velký obdiv a poklona.

3. Nikomu na vládní úrovni pozici v této krizové době nezávidím, protože nevím, jak bych mnohé situace sám řešil. Pokud bych měl zmínit jednu oblast, tak na počátku byl výrazný problém s množstvím a distribucí ochranných pomůcek. Přerozdělovali jsme skutečně směšné počty pomůcek, seznamy, které jsme dostali k dispozici, byly chaotické a neúplné. Velmi nám v tomto směru pomohl pan doktor Rostislav Verner, kterého jsem přizval do krizového štábu. Děkuji i Ondřeji Metelkovi, který má u nás na úřadě na starosti krizové řízení, celému krizovému štábu, rozhodně svým místostarostům. Zvládli jsme mnohé. Nerad bych byl tedy kritikem. Setkali jsme se s něčím zcela novým, určitě máme mnoho nových poznatků a zkušeností, které nám musí pomoci k ještě lepší připravenosti v budoucnu.

Odpovídal ve středu 29. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Michal Boudný, Slavkov u Brna

 Michal BoudnýZdroj: archiv

1. Problémy jsou dva. První je ryze sociální, kdy ustal jakýkoliv kulturní, společenský nebo sportovní život. Má to neblahý vliv na psychiku obyvatel a lidé se museli ve velmi krátké době adaptovat na jiný režim. Druhý je ekonomický, kdy má město ztíženou situaci v plánovaných investicích a rovněž se musí připravovat na daňové výpady, které jdou do jednotek až desítek milionů korun.

2. Nelze nikoho glorifikovat. Každá pomoc se cení! Ať už jde o jednotlivce, kteří přinesou hrst ušitých roušek či firmu která dodá stovky štítů. Poděkování patří všem, kteří nezůstali lhostejní, pomáhají svým blízkým a především dodržují vládní nařízení a svým chováním tak nepřispívají k šíření choroby.

3. Po bitvě ( je-li skutečně po bitvě?) je každý generál. Pro všechny je to nová a nečekaná zkušenost, která ukazuje na bolavá místa v našem zdravotnictví, krizovém řízení a skladě hmotných rezerv. Za této situace nelze nikoho kritizovat či vinit. Opatření se dotkla každého z nás a byla a jsou velmi nepříjemná. Na druhou stranu neprožíváme tragické scénáře jako na jihu Evropy či USA, kde denně vymře několik vesnic. Každá svoboda něco stojí a je pouze na nás co jsme za ni ochotni zaplatit. Kraj je v této situaci prostředníkem mezi ORP a vládou a komunikace probíhá bez problémů.

Odpovídal pondělí 27. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jan Grois, Znojmo

Jan Grois, starosta Znojma.Zdroj: archiv starosty

1. Řešíme otevírání škol a školek. Není jasná daná metodika, která by řekla, za jakých podmínek se mají školky otevřít. Dalším problémem jsou pendleři. Mám obavu z ekonomické recese a růstu nezaměstnanosti.

2. Děkuji všem, kdo nezištně pomáhají. Také děkuji všem, kdo poctivě dodržují všechna nařízení.

3. Důležité je, že vláda rychle zatáhla za brzdu, takže jsme se vyhnuli italskému scénáři. Vláda by měla také zlepšit komunikaci při uvolňování. O spoustě věcí se dozvídáme z médií.

Odpovídal v pondělí 27. dubna.