Ve městě bude dvanáct stanovišť a firma je projede postupně. První je na parkovišti v ulici Sadová nad tamní základní školou od osmi do půl deváté ráno. „Mezi nebezpečný odpad se řadí zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky, zbytky barev, lepidla, ředidla, oleje, olejové filtry nebo kyseliny,“ informovali na webu města adamovští úředníci. Lidé mohou přinést také znečištěné nádoby od barev, ředidel, olejů, sprejů nebo čisticích prostředků. Obsluze je možné předat také elektrospotřebiče podléhající zpětnému odběru. „Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy. Je nutné vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stanoviště,“ stojí v oznámení.

Pokud místní svoz nebezpečného odpadu nestihnou, mohou ho odvést na sběrný dvůr v adamovské lokalitě Kolonie. Otevřeno je tam v pondělí, středu a v pátek od desíti ráno do šesti hodin večer. Baterie a monočlánky je možné odložit ve městě například do červených kontejnerů umístěných u Domu služeb v ulici Družstevní, u dětského hřiště v ulici Petra Jilemnického a u Domu s pečovatelskou službou v ulici Komenského. Nebo do sběrného boxu v budově městského úřadu v ulici Pod Horkou. Léky, které nebyly spotřebovány nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je nutné odevzdat v lékárnách.

Pavel Jirásek zchátralou kulturní památku koupil od obce. Nyní se ji s pomocí rodiny a přátel snaží obnovit.
Režisér Jirásek opravuje zchátralou faru v Sebranicích. Ukrývala malované stropy