A jak zmíněná vlajka vypadá? „Červeno-bílo-červený svisle dělený list v poměru 1:3:1. Uprostřed černá kvádrovaná vysoká pec s prázdným topeništěm, z níž šlehají červené plameny. Nad nimi černé kolo s horní ozubenou polovinou. Pod pecí postavená hnědá ostrev o třech sucích. Poměr šířky k délce listu je 2:3,“ popsali nový symbol města Adamovští.

Vlajka bude viset v zasedací místnosti na městském úřadu. Podle adamovského úředníka Lukáše Malého se bude používat při slavnostních událostech a také při jednání tamního zastupitelstva. „Bude viset na úřadě v zasedací místnosti společně s českou vlajkou. Obě jsou ručně šité a vyrobila je firma Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí,“ upřesnil Malý.

Zdroj: Youtube

Znak města Adamovští používají od začátku sedmdesátých let. Jeho podoba vzešla ze soutěže, kterou zorganizoval tamní výtvarník Jaromír Kostelecký. Znak má podobu bílého gotického štítu s vyobrazením železářské pece. Připomíná tamní železářskou tradici. Nad pecí se rozbíhají do stran plameny. Je tam umístěno také kolo s polovinou ozubení černé barvy, které odkazuje na rozvoj strojírenství v tehdejších Adamovských strojírnách. Ve znaku města je pod pecí hnědá ostrev se třemi suky. Znázorňují přírodní bohatství okolních lesů. „V roce 1994 došlo k revizi znaku, kterou schválila heraldická komise Poslanecké sněmovny,“ informovali zástupci města.