„Letos jsme oslovili jeden tisíc radnic v celé republice. Odpověď zatím máme asi ze třetiny z nich. O něco více je momentálně těch, kteří se rozhodli vlajku vyvěsit," uvedla Blažena Polaharová z občanského sdružení. Podle ní o vyvěšení tibetské vlajky nově sdružení žádá i školy a v příštích letech uvažuje také o knihovnách. „Instituce oslovujeme proto, že vyvěšená vlajka na nich je určitý symbol," doplnila Polaharová.

Tibetská vlajka s typickou bílou zasněženou horou, párem sněžných lvů a zářícím sluncem bude tradičně vlát na letovické radnici. „Vyvěšujeme ji každý rok. Chceme tak podpořit Tibeťany. Zastáváme názor, že nikdo na zemi by neměl žít v nějakém útisku," uvedl starosta Letovic Vladimír Stejskal.

Vůbec poprvé vyvěsí tibetskou vlajku na radnici v Adamově. „Rozhodla o tom většina radních. Já jsem pro to nehlasoval, protože si myslím, že městský úřad má řešit hlavně takové problémy, jako je údržba a oprava chodníků, silnic, hřišť či zeleně a nezaujímat nějaký postoj k mezinárodní politice. Ale samozřejmě respektujeme rozhodnutí většiny, vlajku pořídíme a desátého března ji vyvěsíme," sdělil místostarosta Adamova Jiří Němec.

Jedním z adamovských radních, který hlasoval pro vyvěšení tibetské vlajky, byl Jaroslav Budiš. „Považuji to za morální podporu," vysvětlil svůj postoj.

Adamovští zvažovali, jestli vlajku koupit nebo si ji jen půjčit. „Nakonec jsme se ji rozhodli koupit. Pořizovací cena byla tři sta padesát korun, takže je výhodnější ji mít, pokud i v příštích letech radní rozhodnou, že kampaň podpoří," doplnila adamovská tajemnice Vlasta Kubenová.

Boskovičtí tradičně tibetskou vlajku vyvěšovat nebudou. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním zasedání. „Podporujeme snahy o dodržování lidských práv a právo národů na sebeurčení. Město je však dlouhodobě toho názoru, že není vhodné radnici mezinárodně politizovat," sdělila vedoucí odboru správy úřadu Miluše Rozkošná.

Tibetská vlajka nebude stejně jako v minulých letech vlát ani na radnici v Blansku. „Pokud by zde členové sdružení chtěli vlajku vyvěsit, nebránili bychom se. Sami nic takového ale iniciovat nebudeme ani nebudeme z veřejných prostředků vlajku kupovat," tlumočil postoj Blanska jeho starosta Lubomír Toufar. Podle Polaharové ale členové sdružení Lungta města objíždět nebudou. „Něco takového prostě není v našich fyzických možnostech," dodala.