V kostele svaté Barbory, který v roce 2007 oslavil sto padesáté výročí, se totiž ukrývá sedmnáct metrů vysoký Světelský oltář, který je podle odborníků unikátem v celé Evropě.

„O Světelském oltáři se dá mluvit jako o perle schované ve škebli. Nic z okolí kostela nenasvědčuje tomu, že by se v jeho útrobách mohlo skrývat něco výjimečného, opak je ale pravdou,“ řekl farář Jiří Kaňa a dodal, že oltář je jedinečný hned ze tří důvodů.

Prvním z nich je jeho stáří. Oltář pochází z let 1516 až 1525, kdy ho vyřezalo údajně šest řezbářů pro cisterciácký klášter v dolnorakouském městě Zwettl, tedy Světlé. Oltář pak měnil majitele, až jej nakonec zakoupili Lichtenštejnové, kteří stojí také za zbudováním adamovského kostela. Dřevěný kolos nechali zrestaurovat a v roce 1857 jej tomuto kostelu věnovali.

„Druhým důvodem, který dělá oltář tak výjimečný je to, že jednotlivé sochy nejsou ničím nabarvené. Každá vráska, každý vous nebo vlas, vše je vyřezáno přímo ze dřeva a řemeslná zručnost, s jakou je to všechno provedeno je obdivuhodná,“ doplnil farář.

A to ještě není všechno. Oltář, na kterém je vyobrazeno Nanebevzetí Panny Marie, má totiž zvláštní uspořádání do tří úrovní. V té nejnižší jsou apoštolové u hrobu Panny Marie, v prostřední části je samotná Panna Marie s anděly a v té nejvyšší je božská trojice, která na ni čeká s korunou.

Světelský oltář, který musel být v letech 2006 a 2007 restaurován, byl letos zapsán mezi národní kulturní památky a to, že se jedná o unikát minimálně evropského významu, uznali také odborníci z několika států na mezinárodní konferenci, která se konala v roce 2007.

Až do konce října zájemce kostelem provedou o víkendech. Od listopadu až do dubna je potřeba se na návštěvě telefonicky domluvit.

ONDŘEJ BACÍK