„Zároveň oslavíme svátek svaté Barbory, který připadá na čtvrtého prosince. Bude tak zakončen cyklus akcí, které jsme nazvali Světelský podzim 2007,“ uvedl adamovský farář Jiří Kaňa.

Vsobotu ve čtyři hodiny odpoledne začne vkostele slavnostní večer videa, hudby a poezie. Vystoupí adamovští umělci Ola Hořavová a Miroslav Kučera a soubor Rastislav Blansko, jehož hudební vystoupení doplní recitací herec Ladislav Lakomý.

Vneděli od půl jedenácté bude vkostele sloužit slavnostní mši svatou biskup Vojtěch Cikrle. „Při mši požehná Světelskému oltáři, čímž se tato památka stane vpravém slova smyslu součástí bohoslužebného prostoru,“ řekl dále farář Kaňa. Součástí mše bude také obětní průvod, vněmž věřící přinesou koltáři dary přírody jako poděkování za úrodu. Oběti symbolicky převezme biskup.

Světelský oltář, unikátní pozdně gotická památka, se do kostela vrátil koncem léta po kompletním restaurování. Přes zimu bude kvidění jen výjimečně, aby mu neuškodilo střídání teplot a vlhkost. „Pravidelně bude přístupný od jara, až začne turistická sezona,“ dodal farář.