Domy místo hřiště u základní školy Ronovská či v přírodě u studánky Ptačí svatyně. S takovou vizí radních nesouhlasili lidé z Adamova. Poslali jim tak dvě petice. O těch rozhodovali začátkem ledna zastupitelé. Návrhové plochy pro bydlení v místě hřiště se vzdali. Možnost stavět u studánky však do územního plánu zařadit chtějí. Povolí tam však méně domů než plánovali.

Pod petici, která brojila proti možnosti bydlení v místě, kde stojí hřiště, se podepsalo téměř sto šedesát lidí. „Na hřiště chodí lidé ze sídliště, kteří bydlí v bytovkách a nemají zahrádky. Když o hřiště přijdou nebudou mít kde se scházet,“ namítal Petr Čížek z petičního výboru. Podle něj je hřiště přírodní a stojí tam i branky, takže lidé mohou hrát fotbal a další hry. U ohniště zase oslavují narozeniny. Hřiště je navíc navštěvované také v zimě. „Jiné výborně vybavené hřiště sice stojí poblíž, přes zimu ale bývá zamčené,“ podotkl Čížek s tím, že plac by chyběl také žákům blízké školy, kteří tam mívají hodiny tělocviku.

To potvrdila ředitelka školy Jana Burianová. „Na hřiště chodívají žáci prvních tříd na hodiny atletiky. Mnohem častěji plac navštěvuje ještě naše školní družina,“ řekla.

Čtrnáct adamovských zastupitelů z přítomných patnácti dalo lidem za pravdu. Na posledním lednovém zasedání se usnesli, že hřiště u základní školy nezařadí do územního plánu jako návrhovou plochu pro bydlení.

Čtyři sta lidmi podepsaná druhá petice, která se zabývala možnou výstavbou u Ptačí svatyně, u zastupitelů zabodovala méně. „Vedení města tam prosazovalo výstavbu dvaačtyřiceti domů, což je ta nejrozsáhlejší ze tří možných variant. Domy by těsně přimykaly ke známé studánce Ptačí svatyně, která je v lesích u Adamova už od roku 1935 a je součástí Lesnického slavína. Momentálně je studánka od nejbližších domů asi dvě stě metrů, nové budovy by ji pak z jedné třetiny obklopily. To je brutální zásah do ekosystému, který v okolí studánky vznikl,“ popsal jeden ze zastupitelů Karel Truhlář s tím, že Adamovští si tohoto místa cení.

Po projednání petice se zastupitelé rozhodli návrhovou plochu pro bydlení u Ptačí svatyně zmenšit. „Vybrali jsme variantu C, ve které jsme počet domů ještě snížili na dvaadvacet a zvětšili tak zelené plochy. Všechna usnesení zastupitelů jsme předali pořizovateli územního plánu ke zpracování. Pokyny pro zpracování návrhu plánu opět budou schvalovat zastupitelé,“ uvedl starosta Adamova Roman Pilát.

Podle něj mělo vedení města v hledáčku více míst, kde chtělo dát lidem možnost stavět. Proti ale byli vlastníci pozemků, odbor životního prostředí a další instituce. „Nakonec nám zbyla jen lokalita u Ptačí svatyně, kde je podle odboru životního prostředí Blansko i kraje vše v pořádku,“ vysvětlil Pilát s tím, že o bydlení ve městě je zájem. Někteří lidé se dokonce chtěli zapisovat i do pořadníku

V centru města však podle Piláta také nejsou možnosti. Každou budovu v areálu bývalého Adastu totiž vlastní jiný majitel. „Domy nemůžeme stavět ani u železničního koridoru nebo u řeky, kde je záplavová oblast,“ dodal starosta.