Cenný historický nález pak muž odevzdal do Muzea Blanenska, kde si ho od pátku mohou prohlédnout turisté. „Našel jsem ho v místech, kam chodím moc rád odpočívat a vyvětrat si hlavu. Pod zemí jsem tam dřív objevil nějaké mince z období Rakouska-Uherska,“ říká Bušek.

Po cestě domů mu ohlásil detektor kovový předmět těsně pod povrchem. V hloubce asi patnácti centimetrů. „Vyhrábl jsem první kousek a myslel si, že je to důstojnická dýka SS. V této lokalitě byla totiž za druhé světové války spousta různých zbraní, jak nacisté ustupovali a všeho se zbavovali. Ale na dýku mi to přišlo zvláštní. Hledal jsem dál a našel další kusy. V dílně jsem si je pak poskládal dohromady a došlo mi, že to asi bude hodně starý meč. Na prvorepublikovou šavli to rozhodně nevypadalo,“ dodává hledač.

Unikátní mince, dýky, bronzové sekerky nebo více než dva tisíce let starý meč. Tyto vzácné nálezy Muzeu Blanenska věnovali hledači s detektory kovů, kteří je našli právě v tomto regionu.
Ferrari pravěku: Muzeum Blanenska ukazuje poklady hledačů, podívejte se

Začal sbírat informace a vydedukoval, že by se mohlo jednat o zbraň z období keltské kultury v návaznosti na nedalekou Býčí skálu a objev známého halštatského pohřebiště. Místo nálezu ohlásil v Muzeu Blanenska a do terénu se vypravil s archeologem. Další předměty ze stejného období však už nenašli. „Kovový meč byl dlouhý asi osmdesát centimetrů. Bez rukojeti, která byla podle všeho z nějakého organického materiálu a vyhnila. Škoda, že nebyl bronzový, dochoval by se asi v lepším stavu. I tak se v této lokalitě jedná o unikátní věc. Zajímavé je, jak se do tak prudkého srázu meč dostal, a že byl tak mělce pod zemí. Možná tam byla nějaká šarvátka nebo ho majitel po cestě jen prostě ztratil. Do muzea se na něj určitě půjdu podívat,“ uzavírá povídání Bušek.