Dosud jediný tento přístroj ve městě je v Nádražní ulici. „Adamov je město dvou velkých kopců. K bankomatu je to z obou dost daleko," potvrdil potřebu druhého starosta Roman Pilát.

Výhodou nového bankomatu bude i stálá dostupnost. Z toho v Nádražní ulici mohou lidé vybírat peníze pouze od sedmi hodin ráno do osmi večer.

Město začalo pořízení nového bankomatu řešit po hlasování v místním Fóru 2015, které pořádalo Zdravé město Adamov. „Když jsme zjistili, že lidé mají o přístroj zájem, oslovil jsem různé banky. Nakonec jsme se dohodli s Českou spořitelnou," dodal Pilát.

Město jej ale nedostane zadarmo. Nejprve si musí vybrat místo, kde chce bankomat mít a potom je nutné ho stavebně upravit tak, aby odpovídalo předem daným požadavkům. „Stavební úpravy, do kterých je zahrnutý třeba i přívod elektřiny, si musíme zaplatit sami," upozornil na náročnost projektu Roman Pilát. Bankomat by měl být v provozu ještě letos.

Vždy žádost rozhodně nevyjde. Problém mají především menší města a městyse. Pro banky totiž umístění bankomatů v těchto místech není příliš výhodné. „Od minulého roku bankomaty umisťujeme hlavně do našich poboček. Mimo ně je stavíme jen výjimečně a to na místa, kde je třeba dopravní uzel, obchodní centrum anebo hodně lidí. Každou žádost posuzujeme jednotlivě," vysvětlila Kristýna Havligerová z České spořitelny.

Svoje postupy má i Komerční banka. „Přesně stanovená pravidla nemáme. Bankomat je pro nás ale velká investice, do které se musí započítat nejen jeho pořízení, ale i pronájem prostor a náklady na zásobování hotovostí. Proto je umisťujeme tak, aby byly co nejvíce využívané a ekonomicky výhodné," vysvětlil Pavel Zůbek z Komerční banky.

Podobně hovoří i zástupci dalších peněžních ústavů. „Za poslední rok jsme v České republice zprovoznili patnáct nových bankomatů. Při výběru místa hraje roli jeho ekonomická výhodnost, dostatek zákazníků a také technické parametry prostoru," vypočítala podmínky ČSOB její mluvčí Pavla Hávová.

Problém se splněním podmínek řeší například ve Sloupu, kde je nejbližší bankomat až v Rájci-Jestřebí. „U nás bychom bankomat přivítali. Hodil by se i kvůli turistům, kteří k nám jezdí hlavně do Sloupsko-šošůvských jeskyním," uvedl starosta Martin Mikulášek.

Banky ale propůjčení přístroje podmiňují minimálním počtem obratů a ty ve Sloupu nejsou schopni naplnit. To potvrzuje i ředitel tamního hotelu. „Pro nás je to velký problém. Několikrát jsem dokonce nabízel, že by bankomat mohl být u nás v hotelu, ale banky prostě nemají zájem," uvedl ředitel Jaroslav Zeman.

Bankomat by přivítali i ve Svitávce. „V minulosti jsme o něj několikrát žádali a pokoušíme se o to dál. Bohužel s necelými dvěma tisíci obyvatel asi nejsme pro žádnou banku dostatečně atraktivní. Přitom lidé by přístroj na vybírání peněz chtěli a opakovaně se po něm ptají. Banky si ale zřejmě dělají vlastní průzkumy a k nám ho umístit nechtějí," řekl starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.

Třeba Olešnice má ještě o něco méně obyvatel než Svitávka, ale bankomat tam mají. Podle starosty Zdeňka Peši tam byl dokonce umístěný jako jeden z prvních v okrese. „Máme tady dostatečně velký objem transakcí a spadá pod nás poměrně hodně vesnic, takže nám ho tu Česká spořitelna nechala i potom, co zrušila místní pobočku," sdělil Peša.

GABRIELA CHLUPOVÁ