Vrátit stromy do přírody má za cíl i celorepubliková iniciativa „Sázíme budoucnost“. Ta odstartovala na před dvěma lety a hodlá vyburcovat všechny aktivní lidi, kteří by dokázali vysadit deset milionů stromů v průběhu pěti let. Zatím se to podařilo zhruba z jedné desetiny, vysázeno bylo přes 1,1 milionů stromů. „A to díky 38 121 lidem, kteří sází budoucnost. Další přibývají,“ říká Anna Poledňáková, manažerka iniciativy Sázíme budoucnost.

Nový kruhový objezd v brněnských Černovicích.
Zasadili stromy, vzápětí je přesunuli jinam. Lidé se proti rozhodnutí bouří

Do „velké stromové revoluce“ se teď opět vložil i stát. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) počátkem srpna spustí další velký dotační program určený právě na sázení nových listnatých stromů. Celkově je ne tento účel vyčleněno rekordních 350 milionů korun a částka je určená nejenom na pořízení sazenic a načiní k sázení, ale i následnou péči o nové stromy.

Půlku od státu, půlku jinde

Za poslední dva roky se na základě peněz od MŽP podařilo v tuzemsku vysadit na 70 tisíc nových stromů. Podle ministerstva by se ale nyní číslo mělo zněkolikanásobit. Nově totiž budou peněžitě podporovány i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi či Místními akčními skupinami. Na rozdíl od individuálních a malých výsadeb budou muset neziskové organizace získat peníze na výsadbu i od jiných subjektů. „V srpnu letošního roku příjem žádostí rozeběhneme a pokud se alokace nevyčerpá dříve, výzvy ukončíme na konci roku 2023. Malé výsadby mohou od nás získat podporu na projekt maximálně ve výši 250 tisíc korun, u velkých výsadeb to bude až pět milionů korun. U nich navíc chceme znásobit naši snahu a budeme od organizací požadovat navýšení sumy na výsadbu v poměru minimálně 1:1 vůči naší podpoře," vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Začne tedy fungovat systém, kdy stát zaplatí půlku a druhou musí neziskovky získat od různých donátorů.

Pohled na stylové posezení na terase obklopené středomořskými rostlinami
Stromy na terase: základem úspěchu je správná odrůda a vhodné stanoviště

Výsadba stromů ovšem není jen o sehnání sazenice, krumpáči a lopatě. Ještě před samotnou výsadbou je nutné dodržet určitá pravidla. Tím nejdůležitějším a nejzásadnějším je výběr místa. Jen tak lze zajistit, že strom nebude muset být v nejbližších letech pokácen. Ve městech je pak nutné postupovat v koordinaci s úřadem. „Při výsadbách v obcích a městech je také nutné vždy v konkrétním místě zkontrolovat vedení inženýrských sítí. Dále je potřeba si uvědomit, že stromy rostou po celý svůj život. Tento fakt je třeba respektovat a pro dané místo zvolit vhodný druh stromu. Při výsadbách stromořadí uvažujeme pro výpočet rozestupu mezi stromy 1,5 – 2 násobek velikosti dospělého jedince,“ vysvětluje Anna Poledňáková s tím, že veškeré důležité legislativní požadavky lze najít na stránkách iniciativy Sázíme budoucnost.

Pozadu nezůstávají v tomto směru ani některá města. Známý je třeba mediální výrok pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který v roce 2018 slíbil vysázet v hlavním městě do roku 2026 milion nový stromů. Zatím se číslovka stromořadí zastavila u hranice 370 tisíc. „Sázíme stromy jak ve vnějším prstenci Prahy, tak přímo v ulicích města. Nová stromořadí se objeví třeba v samotném centru na zrevitalizovaném Václavském náměstí,“ zopakoval včera primátor Hřib.