Kolik lidí si již vyměnilo kotle, a kolik jich zatím tuto povinnost nesplnilo?
Sami jsme byli překvapeni, že počty nevyhovujících kotlů se statisticky průkazně nesledují. Jediná data, která jsme na začátku měli, byla ze Sčítání lidí, domu a bytů z roku 2011 doplněná v roce 2015 o výběrové šetření ENERGO 2015. Víme, že díky kotlíkovým dotacím zmizelo nebo v nejbližší době zmizí z obcí přes 100 tisíc nejvíce znečisťujících kotlů, další desetitisíce lidé vyměňují i bez dotace. Přesto může v domácnostech stále zbývat podle odhadů až 300 000 kotlů první a druhé emisní třídy. Část z nich ale pravděpodobně neslouží jako hlavní zdroj topení. V každém případě je to číslo stále vysoké. Nicméně obrovský zájem o aktuální třetí vlnu kotlíkových dotací ukazuje, že s blížícím se zákazem provozu starých kotlů od září 2022 se zvyšuje i množství vyměňovaných kotlů.

Kotel na uhlí - Ilustrační foto
Na výměnu čoudícího kotle zbývají již jen dva roky. Poté hrozí vysoká pokuta

Kolik lidí dosud využilo všech dosavadních typů kotlíkových dotací a kolik činila celková takto vyplacená suma?
Včetně žádostí z třetí vlny, u kterých výměna probíhá, jde o počet převyšující 100 tisíc domácností. Celková suma přesáhla 11,3 miliard korun.

Jaké jsou odhady, kolik peněz by mohla Čechy celkově plánovaná výměna kotlů dohromady stát?
Kdybych vytahoval nějaké jedno konkrétní číslo z rukávu, bude to jen a jen spekulace. Vždycky jde o to, za co majitelé vysloužilý kotel vymění. V případě, že si koupí nový kotel na plyn, půjde o investici několika desítek tisíc korun, v případě tepelného čerpadla ale už o nižší statisíce.

Mají ještě lidé nějakou šanci získat na výměnu kotlů nějaké dotace - pokud ano, tak kde, od koho a v jaké výši?
Lidé mohou pořád žádat o dotace v Praze, dále v Libereckém, Karlovarském, Pardubickém a Jihomoravském kraji. Královéhradecký kraj jako jediný plánuje na začátek září vyhlášení ještě jedné výzvy. Navíc jsme na pokrytí vysokého zájmu o třetí vlnu kotlíkových dotací vyčlenili prostředky v programu Nová zelená úsporám ve výši 1,5 miliardy korun.

Ani tyto peníze ovšem zejména sociálně slabším lidem nemusí stačit…
O možném pokračování financování kotlíkových dotací již několik měsíců jednáme intenzivně na všech stranách, ať už s Evropskou komisí v rámci nového nastavení Operačního programu Životní prostředí či využití dalších nových evropských zdrojů financování, například Fondu spravedlivé transformace nebo v rámci pokračování programu Nová zelená úsporám. Přirozeně je naší snahou v tomto veleúspěšném programu, který má značný reálný dopad na zlepšování kvality ovzduší v ČR, pokračovat. V tuto chvíli však není ještě nic uzavřeného, a proto nedoporučuji čekat se založenýma rukama.

Pokud se podaří vyčlenit další prostředky, budeme se chtít zaměřit především na sociálně slabší skupiny - na seniory, rodiče samoživitele a další tak, abychom jim ještě před rokem 2022 pomohli při zajištění výměny starého kotle za ekologický a úsporný zdroj tepla.

Uhlí - Ilustrační foto
Uhlí na zimu kupte raději už teď. Ušetřit se dají tisíce korun

Jak obecně hodnotíte dosavadní přínos kotlíkových dotací?
Je to skvělý program, který dokonce předčil naše očekávání. Máme data, která ukazují, že díky první a druhé vlně kotlíkových dotací se emise tuhých znečišťujících látek snížily bezmála o více než 2 500 tun ročně a emisí oxidu uhličitého o téměř 400 000 tun. Výrazně se snížila i koncentrace prokazatelně rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, jehož hlavním zdrojem je právě lokální vytápění ve starých kotlících. Také klesá spotřeba hnědého a černého uhlí, které nahrazuje biomasa, zemní plyn a elektřina využívaná především v tepelných čerpadlech. Kotlíkové dotace také významně přispívají k úsporám energie a tím samozřejmě šetří i peněženky majitelům nových zdrojů tepla.

Kvalita ovzduší se v posledních letech podle měření bezesporu zlepšuje. Samozřejmě ke zlepšení došlo i díky investicím v průmyslu a energetice na ekologizaci provozů, obměnou vozového parku silničních vozidel, vliv mají i meteorologické faktory, nicméně výměnu kotlů v domácnostech považujeme za jeden z nejdůležitějších pozitivních vlivů, který je nepochybně již patrný.

Co byste doporučil lidem, kteří si dosud nový kotel nepořídili - zejména těm méně majetným, již ale nestihli využít kotlíkové dotace? Co mají dělat, aby pro ně změna vytápění byla co nejméně bolestivá?
Především, aby si zjistili, zda v jejích krajích ještě probíhá příjem žádostí do stávajícího programu kotlíkových dotací. A pokud ano, aby se do něj co nejdříve přihlásili. Pokud už u nich příjem žádostí skončil, intenzivně jednáme o možném pokračování tohoto programu, ale zatím nelze nic garantovat. Určitě ale chceme pomoc především seniorům a dalším sociálně slabším lidem, popř. lidem, kteří chtěli náš program využít, ale nebyli uspokojeni z důvodu převisu poptávky. Je ale třeba upozornit, že povinnost výměny nejstarších kotlů do roku 2022 byla zákonem schválena už v roce 2012 a bylo tak možné se na ni v dostatečném předstihu připravit. Čím dříve lidé výměnu provedou, tím dříve budou šetřit náklady na palivo, neboť moderní zařízení jsou mnohem účinnější než ta stará. Lidé ale bohužel často tyto věci nechávají na poslední chvíli. V tomto případě nutno dodat bohužel pro naše ovzduší a zdraví.

V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji jsme už v poslední vlně kotlíkových dotací také nabídli tzv. kotlíkové půjčky. Díky nim mohli lidé vyměnit nevyhovující kotel za nový zdroj prakticky bez nutnosti okamžité investice z vlastních peněz, protože půjčka pokryla rozdíl mezi dotací a cenou nového kotle. Ukázalo se, že o tento nástroj je obrovský zájem. Do kotlíkových půjček se zapojilo zhruba 300 obcí, které požádaly o dotace za zhruba 1,2 miliardy korun. Pro obce je to výhodné, protože domácnosti obdrženou půjčku postupně splácí obcím a ty mohou vrácené peníze využít na projekty pro zlepšení životního prostředí na svém území.

V současnosti proto hledáme cesty, jak v dalším období pomoc právě domácnostem s nižšími příjmy, aby dosáhly na výměnu zdroje vytápění. I to by mělo být součástí pokračování programu nových kotlíkových dotací.

V Trojzemí, kde se v jednom místě potkává hranice Polska, Německa  a Česka se sešli odpůrci rozšiřování těžby na hnědouhelném dole Turów.  Protest proti Turówu narušili obránci těžby z řad zaměstanců dolu a přilehlé elektrárny polostátní společnosti PGE.
Protest proti dolu Turów narušili polští horníci. Zakročit musela policie

Řada obcí má také své vlastní programy podpory, ať už dotace či bezúročné nebo nízkoúročné půjčky, je tedy možné se informovat i na obecních úřadech, případně sledovat média nebo naše webové stránky, kde se dozví, jak snahy MŽP dopadnou. Je ale potřeba se na zákaz připravit a výměnu kotle začít řešit včas. Abychom lidem tuto povinnost připomněli, chystáme na téma vytápění pevnými palivy další osvětovou kampaň.

Je vůbec šance, aby se podařilo výměny kotlů včas dokončit (je na trhu dostatek vhodných kotlů, a jsou topenáři schopni všechny kotle včas vyměnit)?
V tuhle chvíli ano, ale pokud by všichni, kdo potřebují nový kotel, nechali výměnu na poslední chvíli, mohou se dostat do problémů. Na českém trhu jsou dnes k dispozici již jen kotle, které splňují podmínky pro provoz i po 1. září 2022, kdy bude zakázané provozovat kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Dle informací výrobců a dodavatelů tepelné techniky jsou výrobní a montážní firmy připraveni pokrýt roční poptávku cca. 100 tisíc výměn. S blížícím se termínem pro provedení výměny však může dojít k tomu, že budou tyto firmy zahlceny zakázkami a dodací termíny se tak mohou prodlužovat.

Vědí lidé o tom, že si musí pořídit nové kotle?
Pokud si někdo není jistý, zda se ho povinnost výměny kotle týká, připomínám povinnost provést jednou za 3 roky povinnou kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje (tzv. revizi kotle), během které se dozví, jak na tom je. Technik také zpravidla poradí, jak kotel správně provozovat a šetřit tak peníze za vytápění. Poprvé bylo nutné tuto povinnost splnit v roce 2016, druhá kontrola tedy připadala na loňský rok. Pokud ji někdo dosud nesplnil, měl by tak co nejdříve učinit. Připomínám, že nesplnění této povinnosti je pod sankcí. Doklad o provedené kontrole byl v rámci posledních výzev kotlíkových dotací povinnou přílohou žádosti. Bližší informace o těchto „revizích kotlů“ lze nalézt na webových stránkách MŽP, kde lze také vyhledat nejbližšího technika, který kontrolu provede.