„Naše škola svou velikostí patří ke školám rodinného typu, kde menší počet žáků umožňuje individuální přístup a všichni k sobě máme blíž,“ zdůraznila ředitelka školy Petra Procházková. Žáci mají hned vedle budovy k dispozici nové multifunkční hřiště s umělým povrchem. Uvnitř školy mohou využívat plně vybavenou počítačovou učebnu nebo výtvarné studio. Všechny kmenové třídy mají v základní výbavě interaktivní tabule. Nechybí ani školní kuchyně, odkud obědy odebírají i školská zařízení v okolních obcích.

Od roku 2010 se žáci křetínské školy zapojují do projektu Recyklohraní. Třídí odpad, sbírají použité baterie, tonery nebo papír. A ve sběru surovin jsou úspěšní. „V roce 2012 naše škola vyhrála úžasné 3. místo v celostátní soutěži Věnuj mobil. Odměnou byl výlet do brněnského Bonga pro celou školu. A že se třídění vyplatí, poznají žáčci i jejich rodiny každé září. Z výtěžku sběru starého papíru přispíváme na nové pracovní sešity,“ podoktla ředitelka křetínské základní školy Petra Procházková.

close Žáci první třídy Základní školy Křetín s paní učitelkou Ludmilou Kroupovou. info Zdroj: Deník / Michal Záboj zoom_in

Žáci první třídy Základní školy Křetín s paní učitelkou Ludmilou Kroupovou.