První mýtná brána, ze které zmizela původní technologie, je na D1 mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi. „Tuto bránu jsme vybrali zcela záměrně. Právě se v tomto úseku opět rozbíhá modernizace D1 a do zimy bychom se k ní už nedostali. Celkem demontujeme zařízení z 223 mýtných bran a také ze dvou portálů dopravního značení u tunelu Valík,“ řekl pověřený ředitel Cendisu Jan Paroubek.

Smlouva zveřejněná v registru počítá s tím, že technologie bude z mýtných bran pryč do konce letošního roku. Podle Paroubka by byla škoda zařízení z mýtných bran nevyužít.

„Na některé brány nasadíme nové technologie v kombinaci s částí původního IT vybavení bran. Většina zařízení je ve velmi dobrém stavu. Překonfigurujeme je, nasadíme nový software a použijeme je dál na kontrolu známek i supervizi mýtného systému,“ dodal Paroubek.

Velkých mýtných bran v Česku vzniklo asi 275, nový provozovatel mýta CzechToll jich využije zhruba 50. S demolicí bran se většinou nepočítá. Stát je může použít na k vysokorychlostnímu vážení vozidel či telematickým projektům.