O pojištění svých dětí proti úrazu, či proti poškození cizího majetku, by se ideálně měli starat rodiče. Jenže ani ti to nemají za povinnost a podle táborníků na to většinou ani nemyslí. „Nechávají to všechno na provozovatelích, zejména pokud jde o tuzemské tábory,“ říká Miroslav Topinka, předseda Asociace dětské rekreace a pořadatel letních táborů.

Při cestách do zahraničí jsou rodiče trochu uvědomělejší, automatické to ale není. „My se je snažíme důrazně přimět, aby děti pojistili. Já osobně bych dítě bez pojištění nepustil nikam, “ poznamenává. Krátkodobé pojištění dětí na tuzemské pobyty stojí řádově desítky korun na den. V celkových nákladech na tábor je to mizivá položka. Přitom se může vyplatit.

Pobyt v nemocnici se vám může v zahraničí značně prodražit
Bez připojištění na dovolenou do ciziny? Češi riskují, může je to přijít draho

Úrazy totiž podle statistik provází tábory možná ve stejné míře, jako táboráky. Česká rada dětí a mládeže letos získala data od 76 organizací, které pracují celoročně s mládeží, za roky 2018 až 2021. Z odpovědí zaznamenala 2517 úrazů, více než 46 procent se jich stalo v termínu letních prázdnin.

Dominovaly jim zlomeniny, vymknutí končetin a otevřené rány. „Převážná většina, 87 procent úrazů, se stane ve volné přírodě nebo na sportovišti. K desetině zranění dojde uvnitř budovy,“ uvádí organizace. Většina úrazů není příliš závažná, jedná se spíše o lehčí zranění s dobou léčení do tří měsíců.

Pozor na škody na majetku

Přestože se obecně traduje, že za každý úraz nese podle občanského zákoníku odpovědnost táborový vedoucí, při dokazování úrazu pojišťovně neleží vína jen na něm.

„Vždy je zapotřebí posoudit, zda určitou vinu na vzniku škody nenese i samotné dítě, například v důsledku neuposlechnutí pokynů vedoucích. V takových případech by mohlo dojít k úměrnému snížení náhrady dle míry osobního zavinění,” poznamenává ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Přípravě svačiny v podání pardubického skauta. Rok 1919.
Útěk od tubery, nácvik na povodně. Letní tábory byly za Masaryka státním zájmem

Samotná zranění ale nejsou jediný důvod, proč děti pojistit. Rodiče by neměli zapomínat na to, že v dětských kolektivech dochází i na časté škody na majetku. „S trochou nadsázky se dá říct, že děti jsou demoliční četa,“ směje se Topinka. Podle něj organizátoři táborů s tím počítají dopředu a vybavení táborů je uzpůsobené tomu, aby vydrželo hrubé zacházení nebo způsobené škody byly marginální.

„Jiná situace je ale při výjezdech do zahraničí, třeba u táborů u moře. Proto pořadatelé nejčastěji volí cestu, kdy pojištění dítěte zahrnují do ceny zájezdu,“ popisuje Topinka.

Pokud by organizátoři dostali do péče kolektiv nepojištěných dětí, vystavují se riziku, že ponesou odpovědnost i na náhradě tisícových škod. Možné je to i v situaci, kdy jde o dětskou bitku, které vedoucí ani nemusí přihlížet.

Ilustrační snímek
Proti pedofilům není obrany. Zákony dětem v kroužcích či na táborech nepomohou

„Pokud by dítě, které poškodilo cizí mobil, bylo starší 13 let, muselo by škodu nahradit, jestliže bylo schopno posoudit následky svého jednání. Naopak pokud by dítěti bylo méně než 13 let, škodu musí nahradit ten, kdo nad dítětem zanedbal náležitý dohled, tedy nejčastěji oddílový vedoucí,“ doplňuje Hekšová.

Jak vybrat dobrý tábor?

1. Podle odborníků je zásadní, aby rozhodnutí nedělali rodiče sami. „Důležité je promluvit si i s dítětem – jak si tábor představuje, co by ho tam bavilo, v jakých podmínkách a na jak dlouhou dobu. Jak chce strávit prázdniny, aby si skutečně odpočinulo od zátěže školního roku. Pro dítě je důležité i to, zda pojede s kamarády, které zná, nebo se dostane do zcela neznámého prostředí,“ radí mluvčí organizace YMCA v České republice Julie Bergerová. S dítětem proberte, zda se cítí na spaní ve stanu, vydrží být na táboře i několik týdnů samo a podobně.

2. Vždy je dobré čerpat ze zkušeností. Zeptejte se známých, pročtěte si fóra na sociálních sítích.

3. Ověřte si aktuální bezpečnost a spolehlivost. „Informujte se, kdo je pořadatelem tábora, jestli je důvěryhodný a zda otevřeně komunikuje. Zda na něho existují reference, je v oboru zkušený, případně má pro práci s mládeží akreditaci,“ poznamenává Bergerová. Stejně tak by rodiče měli zjistit, zda jsou podobně kvalitní i vedoucí a zdravotník.

4. Dobré prostředí – vodítkem pro výběr správného tábora je i jeho umístění a hygienické zabezpečení. Prostudujte hlášení krajských hygienických stanic v minulých letech. Pro letošek to vypadá, že prohřešků proti hygieně bude minimum. K 18. červenci provedly KHS 449 kontrol dětských rekreací, podle ministerstva školství žádnou mimořádnou událost neřešily. „Nejvíce zjištěných nedostatků na zotavovacích akcích se týkala stravování dětí, zdravotnické dokumentace či nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu. V souvislosti s hygienickými nedostatky udělily hygienické stanice dvanáct pokut v celkové výši 32 500 korun a vydaly tři opatření přímo na místě, a to jedenkrát likvidace zdravotně závadných potravin, jedenkrát stanoveny podmínky konání zotavovací akce, jedenkrát uložen zákaz používání pitné vody,“ popsal mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jákob

Jak vybrat správný tábor radí už několik let i odborníci a zkušení spolupracovníci organizace YMCA v České republice v projektu Jak vybrat tábor