Společnost EKOVYSOČINA vznikla před šesti lety. „Naším cílem bylo vytvářet pracovní místa pro handicapované osoby na trhu práce. Hned v začátku se nám podařilo získat dotaci z Evropské unie z Operačního programu Zaměstnanost ve výši více než čtyři miliony korun. Díky tomu jsme mohli naši činnost zahájit,“ přiblížil první začátky sociálního podniku jeho jednatel a současně spoluzakladatel Marek Holemář.

Na začátku prý počítali s tím, že se založená firma bude věnovat údržbě zeleně, zejména pak přírodních rezervací a přírodně cenných území. „Nakonec se ukázalo, že poptávka po těchto pracích je veliká, získat zakázky nebyl problém. Práce je to manuálně i časově velmi náročná, ale bylo třeba získat i jinou práci, která by firmu udržela z ekonomického hlediska. Protože jsme úzce spolupracovali s organizací Chaloupky, pustili jsme sedo vytváření přírodních zahrad.

Začali jsme navrhovat a posléze i realizovat přírodní zahrady pro školy, a postupně také pro soukromé účely,“ vysvětlil Marek Holemář s tím, že se zaměřili na vysokou biodiverzitu a na to, aby zahrady byly účelně zařízené například pro výuku. „Našim zakázkám napomohlo i to, že přírodní zahrady jsou tématem dotační politiky,“ zamýšlel se jednatel EKOVYSOČINY.

Mariánský komplex ve Staré Boleslavi
Nejstarší mariánské poutní místo v Česku. Rekonstrukci kostela pomohly fondy EU

Vedle údržby zeleně se tak začal podnik EKOVYSOČINA věnovat i zahradnickým pracím. V souvislosti s tím, jak se firma rozrůstala, vyvstaly postupně další požadavky.

„Při tvorbě zahrad jsou často zapotřebí i stavební práce. Nechtěli jsme k tomu využívat jiné dodavatele těchto prací, proto jsme zažádali o další evropskou dotaci na vybavení a nová pracovní místa. V rámci toho jsme pořídili například bagr, podvala hydraulickou ruku. Díky tomu můžeme v zahradách vytvářet jezírka, ploty nebo třeba chodníky,“ vysvětlil Holemář.

EKOVYSOČINA - evropské fondyEurofondyZdroj: MMR

Další rozrůstání firmy bylo podle něj logickým sledem událostí. Například potřeba vybavovat zahrady jednotným dřevěným mobiliářem podnítila cestu k další dotaci na truhlářskou dílnu. Tu si firma vytvořila přestavbou někdejšího zemědělského stavení v Radoníně. Vznikla nová pracovní místaa dílna potřebovala řezivo.

„Ukázalo se, že nejspolehlivějším dodavatelem pro naši truhlárnu bude vlastní pilařská výroba. Tak jsme si ji pořídili,“ zmínil Holemář s poznámkou, že i v tomto případě pomohla evropská dotace. O rozličné dřevěné výrobky z truhlářské dílny EKOVYSOČINY je velký zájem, a nemusí přitom jíto konkrétní přírodní zahradu.

„Zrovna nedávno jsme rozváželi na 1000 hmyzích hotelů, které jsme u nás vyrobili. Firma, která je od nás zakoupila, je využije jako dárky pro své odběratele,“ přiblížil spoluzakladatel EKOVYSOČINY Jozef Zetěk jedenz mnoha výrobků truhlářské dílny.

Pomůcky pro výuku o přírodě

EKOVYSOČINA mimo jiné provozuje také vlastní e-shop, v němž propaguje právě přírodní zahrady, jimž se z velké části věnuje.

„V našem e-shopu nabízíme především školkám, školám a různým zájmovým organizacím nejrůznější didaktické a metodické pomůckyk určování fauny a flóry v přírodní zahradě. Máme tu například klíč k určování ptáků, klíč k určování stromů a keřů. Nabízíme i různé hry pro použití při výuce,“ popisuje zaměstnankyně e-shopu Jaroslava Malcová.

Vyzdvihuje, že v nabídce mají i například dřevěné výrobky vlastní produkce. „Zájem je o naše dřevěné stavebnice – například tkalcovský stav či stavebnici krmítka, které si mohou děti z připravených komponentů za dohledu dospělých sestavit,“ představila zajímavosti Malcová.

Lapidárium hradu Špilberk v Brně
Špilberk se pyšní dalšími opravenými prostory. Lapidárium má díky fondům EU

Firma EKOVYSOČINA se pyšní oceněním Skutek roku 2017 v oblasti ekonomické. „Potěšilo nás to. Ocenění nám udělil Kraj Vysočina za vytváření pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné osoby,“ svěřil se Jozef Zetěk. Chráněné zaměstnávání handicapovaných lidí má podle něj mnohá úskalí a při podnikání jde o těžkou disciplínu.

„Zájem je o naše dřevěné stavebnice, které si mohou děti z připravených komponentů za dohledu dospělých sestavit.“
Jaroslava Malcová, e-shop EKOVYSOČINA

„Je to hodně náročné na organizaci práce. Tito lidé mívají skrze svůj handicap jednak omezení v tom, co jsou schopni dělat, jednak také bývají častěji nemocní. Máme případy, kdy jsou nemocní i půl roku, a po této době se zase vracejí za námi do práce,“ načrtnul příklad.

Proto také takřka všichni zaměstnanci společnosti mají zkrácené úvazky. A chválí si je. „Tady pracuji ráda, umožňují mi pracovat na zkrácený úvazek v rámci mého zdravotního omezení. Jsem tu spokojená,“ netajila se zaměstnankyně firmy Dana Zadražilová. Stejný názor jsme zaslechli i od dalších zaměstnanců.

EKOVYSOČINA v číslechEKOVYSOČINA v číslechZdroj: MMR

Marek Holemář: Máme šikovné lidi a dotace nám pomohly

Společnost EKOVYSOČINA jež má svou kancelář v Brtnici na Vysočině, zaměstnává okolo dvou desítek osob s handicapem. K jejímu vzniku a rozjezdu přispěly velmi výraznou měrou evropské dotace. O vzniku a rozvoji firmy EKOVYSOČINA, s. r. o. jsme hovořili s jejím jednatelem a současně spoluzakladatelem Markem Holemářem.

Marek Holemář, jednatel a současně spoluzakladatel společnosti EKOVYSOČINA (na snímku vpravo) přebírá vysočinské ocenění Skutek roku 2017Marek Holemář (vpravo)Zdroj: se svolením společnosti EKOVYSOČINAKolik dotací z fondů EU se podařilo vaší společnosti EKOVYSOČINA získat na zahájení a rozjezd vaší činnosti?
Naší společnosti EKOVYSOČINA se podařilo v uplynulém programovém období získat celkem čtyři evropské dotace. Tři byly z Operačního programu Zaměstnanost a jednu jsme získali v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Bez nich bychom náš sociální podnik, jenž stojí na zaměstnancích s handicapem, na nohy nepostavili. Máme šikovné lidi a dotace nám pomohly.

Která ze zmíněných dotací vám pomohla v úplných začátcích?
Vůbec první dotací byla evropská dotace z Operačního programu Zaměstnanost ve výši téměř 4,2 milionu korun. Díky ní jsme mohli náš projekt EKOVYSOČINA, s. r. o. zahájit. Získali jsme peníze na potřebné vybavení a vytvořili jsme11 pracovních míst pro lidis handicapem, obtížně uplatnitelných na trhu práce. Mohli jsme tak činnost našeho sociálního podniku odstartovat. Dotační podpora provozu našeho podniku nám napomohla udržet naši konkurenceschopnost proti běžným komerčním subjektům.

„Získali jsme peníze na potřebné vybavení a vytvořili jsme 11 pracovních míst pro lidi s handicapem, obtížně uplatnitelných na trhu práce.“

V počátcích jsme se zabývali zejména specializovanými službami pro ochranu přírody a tvorbou přírodních zahrad. Prováděli jsme například údržby veřejné zeleně, ale i lesnické práce. O naši činnost byl velký zájem. Při realizaci přírodních zahrad jsme zjistili, že by nám mohla práci ulehčit technika. Proto jsme požádali o dotaci na další vybavenív rámci Místní akční skupiny Podhorácko. Mohli jsme tak naši činnost rozšířit o specializované stavební práce v zahradnictví, jako je například výstavba plotů, teras či chodníků.

Poměrně strmě jste rostli a požádali o další dvě dotace. Co vás k tomu vedlo?
Při realizaci zakázek jsme stále častěji zjišťovali, že by bylo vhodné rozšířit naši nabídku o vlastní produkci dřevěného mobiliáře pro zahrady, neboť zákazníci často požadovali, aby byl mobiliář v jednotném stylu. Proto jsme usilovali o další dotaci z IROP. V rámci tohoto projektu jsme zrekonstruovali opuštěný zemědělský objekt v Radoníně, v němž jsme vybudovali truhlářskou dílnu, kde vznikla další pracovní místa. Následně jsme nechtěli, aby dílna byla závislá na externích dodávkách řeziva, proto jsme mířili pro další evropskou dotaci. Díky ní jsme zprovoznili vlastní pilařskou výrobu. To, že si zajišťujeme vlastní řezivo, nám hodně pomohlo.

Váš sociální podnik má ale spoustu dalších činností. Můžete některé z nich představit?
Kromě již zmiňované tvorby přírodních zahrad, dřevovýroby, zemních a stavebních prací a pilařské výroby máme v nabídkovém portfoliu také například krajinářský management či řez ovocných dřevin. Mimo to provozujeme vlastní e-shop. V něm nabízíme různé metodické a didaktické pomůcky pro výuku včetně různých atlasů a klíčů k určování fauny a flóry v přírodní zahradě.

EKOVYSOČINA - podobné projektyPodobné projektyZdroj: MMR