Myslíte si, že zřízení „Dobrovolného předurčení“ zlepší obranyschopnost republiky?
S ohledem na to, jak výrazně se zhoršila kvůli napadení Ukrajiny Putinovským Ruskem bezpečnostní situace v Evropě, nakolik se naštěstí zatím jen teoreticky zvýšila možnost velkého ozbrojeného konfliktu, tak to logicky dává smysl.

Podle chystané novely zákona by měla vzniknout úplně nová kategorie branců, zákon je označuje jako „dobrovolně předurčené“. Ilustrační snímek
V české armádě vznikne další kategorie branců. Takzvaní předurčenci

Ministerstvo obrany zatím neuvolnilo příliš mnoho informací a není tak třeba jasné, jak konkrétně by dobrovolný výcvik probíhal, jak často, s jakými zbraněmi. Byl by to podle Vás obtížný proces?
Popravdě, neumím si zatím představit, jak by taková cvičení dobrovolníků probíhala, jak by vůbec probíhal jejich nábor, kdo by poté poskytoval veškerou potřebnou logistiku. Počínaje zdravotními prohlídkami a konče vystrojením, zbraněmi, municí, ubytováním, jídlem, technikou. Taky je potřebné zmínit, že takový výcvik vyžaduje profesionální instruktory, kteří by, podle zcela jasně dopředu zpracovaného zadání, takový, asi obecně vševojskový výcvik, efektivně vedli.

Václav MarhoulVáclav MarhoulZdroj: Deník/Martin Divíšek

Kdo by takové cvičení mohl zaštiťovat?
Jako zastřešující se samozřejmě nabízejí Krajská vojenská velitelství, ale i ta by se samozřejmě musela spádově opírat o možnosti toho kterého bojového útvaru, který má sám o sobě jinak svých problémů dost.

Kolik času během roku stráví na cvičeních příslušníci Aktivních záloh?
U profesionálních členů Aktivních záloh, kteří slouží na základě střednědobého kontraktu, mluvíme o přibližně třiceti výcvikových dnech, které jsou po částech rozloženy do období celého výcvikového roku.

Ukrajinský voják v zákopu. Ilustrační snímek
Sněmovna schválila výcvik ukrajinských vojáků v Česku. Mají být v Libavé

Může někdy příslušník AZ dosáhnout stejných znalostí a schopností jako profesionální voják? Je toho vůbec možné docílit?
Těžko to generalizovat, vlastně to moc dobře nejde. Je velký rozdíl mezi příslušníky AZ u jednotlivých Krajských pěších rot a těch, kteří slouží u bojových útvarů, nebo mají vyloženě specifické zařazení. Pěší roty jsou výhradně určeny pro teritoriální obranu, zatímco členové AZ u bojových útvarů mohou být nasazení spolu se svými profesionálními kolegy i do zahraniční mise.

A u těch bojových?
I tam se to liší útvar od útvaru, hlavně pak od jeho možností a pak také nakolik jsou jejich velitelé schopni či ochotni je vůbec secvičovat se svými profesionálními příslušníky a nekoncipovat jejich výcvik odděleně.

Po jak dlouhé době je podle Vás připraven AZ na nasazení do frontové linie vedle profesionálních vojáků?
Za předpokladu, že se členové AZ aspoň po dobu tří let zúčastňují pravidelných cvičení tak by stejně, tak jako tak, museli před samotným nasazením projít aspoň dvouměsíčním, velmi intenzivním doškolovacím kurzem.

Ruští vojáci na Ukrajině
Rusům se zhroutily plány modernizace armády: Mají staré vybavení a papírové mapy

Zahrnuje výcvik aktivních záloh manipulaci a využívání všech zbraňových systémů, kterými profesionální armáda disponuje? Nebo je nějaký druh techniky, ke kterému AZ přístup nemají?
Ne, to nezahrnuje. K některým se nedostanou vůbec, protože jim nejsou obecně přiděleny, některé jsou natolik sofistikované, že počet předepsaných výcvikových dnů na jejich zvládnutí nestačí a na další, třeba hlavně na spojovací techniku, nemají potřebnou bezpečnostní prověrku.