Z času na čas nás příroda překvapí epidemií a hygiena se začne dostávat na první místo. Před pár lety to v Čechách byla žloutenka, svět pak vyděsila ptačí i prasečí chřipka. Ovšem to, co se děje kolem pandemie koronaviru, vyrazilo všem dech.

Začátek školního roku se vždy nesl ve znamení nařízení, opatření a oznámení. Ředitelé škol je obvykle připravovali nejpozději na začátku prázdnin. Celé roky to byla obvyklá rutina. Rozvrhy, rozdělení dětí do skupin na tělocvik, v jídelně, v družině… Příprava na začátku léta, doplnění a schválení na konci prázdnin a realizace těsně před nástupem žáků a studentů do škol.

Koronavirus do této zajeté rutiny hodil vidle. Nejenže přibyly nové informace a pokyny, ale neustále se mění. Školy dostávají neustále nové pokyny od Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví, do toho všeho občas vstupují hygienické stanice. Školám opravdu není co závidět.

Nasadit roušku, kdy je možné roušku sundat, vstup pouze s respirátorem, dodržujte předepsanou vzdálenost, dodržujte osobní hygienu, myjte si ruce. Už dávno neplatí „čistota půl zdraví, stal se z ní celý náš život. Pokud je nutné hygienické zásady a opatření neustále připomínat dospělým, co pak teprve děti?

K základním principům bezpečného provozu škol podle Ministerstva školství patří dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skupinová izolace a sociální distance, ochrana úst a nosu (rouška nebo respirátor) a řádná respirační hygiena. To je složitá definice pro dospělého natož pak pro děti, kterým to škola musí formulovat jednoduše. Navíc těm mladším je opravdu důležité připomínat opakované mytí rukou a dodržování všech hygienických pravidel ve třídách, jídelnách a dalších společných prostorách školy.

Ze všech těch interních a ministerských nařízení jde hlava kolem. Navíc školy musí být schopné reagovat na různé změny a okamžitě své žáky a studenty informovat. Není čas marnit čas.

Koronavirová doba otevřela dveře novým moderním řešením, která předtím využívaly zejména sofistikované a hypermoderní kanceláře. Kvalita vystřídala kvantitu a školy se stejně jako kanceláře začaly rozhlížet po chytrých řešeních, která lze používat jednoduše a opakovaně. Značení na podlahy, židle nebo zdi, samolepicí nebo magnetické inforámečky a infokapsy, bezdotykové odpadkové koše nebo zásobníky na dezinfekci.

Školy odjakživa bojují s financemi, a proto je důležité využívat flexibilní řešení, která nabízejí kvalitní a opakované použit. Proto je dobré v této nelehké době dbát na kvalitu a prověřené výrobce.

Německá firma Durable přináší do škol a kanceláří řešení, která lze opakovaně používat a která jsou navíc udržitelná. Ani to nejlepší řešení děti neochrání. Je nutné jim neustále vštěpovat, co, kdy a jak. Zkrátka a dobře platí staré známé „čistota půl zdraví“, ten zbytek je nyní opravdu pasé.

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

Autor: Radim Černý