„Aby bylo možné posoudit celou věc, je nutné získat prováděcí předpisy k retribučnímu zákonu z roku 1945. Předpis, jehož potřeba vyvstala až při středečním jednání, se nám nepodařil na počkání z archivu obstarat. Než jej získáme, potrvá to delší dobu, proto bylo nutné odročit jednání na neurčito," řekl mluvčí soudu Petr Angyalossy. Tyto předpisy potřebuje soud podle něj k objasnění toho, které organizace byly považovány za nacistické. „Členství v těchto organizacích by mohlo být posouzeno jako kolaborace či vlastizrada," doplnil mluvčí.

Dcery hraběte, který přišel po druhé světové válce na základě Benešových dekretů o rozsáhlý majetek na Blanensku, napadly celkem patnáct výroků Nečasové, které vyšly v knihách mapující restituční kauzy v Čechách a na Moravě Cui bono restituce I. a II. V nich ředitelka muzea podrobně popsala také složitou restituční kauzu Salm, v níž se vedou vleklé spory o občanství hraběte. Zčásti šlo o skutková tvrzení, tedy jasná data, a zčásti o úvahy historičky.

Brněnský krajský soud původně Nečasové uložil omluvit se za její úvahy, podle nichž Salm tím, že se za druhé světové války přihlásil k říšskému (německému) občanství spáchal skutek blízký vlastizradě, dále o spekulaci, že by skončil před mimořádným lidovým soudem a za přirovnání neuskutečněného procesu se Salmem k osudu vůdce nacistů Adolfu Hitlerovi, který také zemřel dřív, než jeho skutky mohl posuzovat soud.

Salmové patřili po staletí k nejvýznamnějším šlechtickým rodům na Moravě. Na Blanensku vlastnili asi sedm tisíc hektarů půdy včetně nemovitostí zahrnujících zámky Blansko a Rájec. Část odborné veřejnosti uvádí, že Hugo Mikuláš se už před válkou přihlásil k německé národnosti a za druhé světové války také k říšskému občanství. Hned po válce chtěl zpět československé občanství. Podle potomků šlechtice však Salma přihlásil v roce 1930 k německé národnosti sluha se sčítacím komisařem. V roce 1939 se pak k říšskému občanství přihlásil pod nátlakem.

Hrabě zemřel v březnu 1946, přičemž 18 dní poté dostal osvědčení o udělení prozatímního občanství. Šlo o provizorium. Ministerstvo vnitra jej ukončilo až v roce 2002, tedy po 56 letech, když dokončilo správní řízení a Salmovi občanství neudělilo. Salmové s restitučními nároky zatím neuspěli a o majetek se dále soudí.