V roce 2016 odešel od soudu s dvouletou podmínkou a tříletým zákazem činnosti kvůli úplatkářské kauze na odboru dopravy v Boskovicích. Společně s úředníkem Filipem Kinclem manipulovali s přestupkovými řízeními.

Kincl si nyní odpykává čtyřletý trest ve věznici s dozorem. Na kriminální činnost na odboru dopravy upozornilo anonymní udání a podpořily ho policejní odposlechy úředníkovy kanceláře. Podle soudu šlo prokazatelně o víc než deset řízení.

Středeční rozhodnutí vysvětlila mluvčí soudu Tereza Richterová. „Soud podmíněně upustil od zbytku trestu zákazu činnosti, protože byly splněné zákonné podmínky. Pan Sekanina si zažádal o prominutí poloviny trestu, na což měl právo. Vedl řádný život. Nebyl tedy důvod jeho žádosti nevyhovět,“ uvedla mluvčí Richterová.