Marie Salmová a Eva Nečasová. Na jedné straně soudní síně seděla žena hájící jméno svého dávno zemřelého otce, na straně druhé historička obhajující svou knihu. Soudce Krajského soudu v Brně Michal Ryška v pátek rozhodl, že ředitelka Muzea Blansko Eva Nečasová se musí omluvit dcerám bývalého majitele rájeckého panství Hugo Salma za to, co napsala v knihách Cui bono restituce I a II v částech věnovaných restituci Salmů. Ale jen za tři výroky z patnácti, které žalobkyně napadaly.

Dcery Salma, osmdesátiletá Marie Alžběta Salm-Reifferscheidtová a o deset let starší Ida Schoellerová, podaly na Nečasovou postmortální žalobu na ochranu osobnosti svého otce. „Co se týče skutkových tvrzení v knihách, ta se ukázala jako pravdivá nebo nezasahovala do osobnostních práv. Hodnoticí úsudky ale byly z větší části problém. Žalovaná osobu Salma hodnotí příliš jednobarevně. Při dokazování přitom jasně vyplynulo, že takový nebyl,“ shrnul soudce.

Nečasová se musí omluvit za výroky v knize, kterými Salmovo přihlášení se k říšskoněmeckému občanství hodnotí jako vlastizradu. Dále že ho staví vedle Hitlera. Salm podle ní zemřel jako nevinný dřív, než jeho činy mohl posuzovat mimořádný lidový soud, stejně jako Hitler zemřel de facto nevinný dřív, než zasedl soud v Norimberku. Jméno Salma bylo v knize podle soudce pošpiněno rovněž tím, že podle autorky zemřel v roce 1946 v domácím vězení, ale pokud by nebyl nemocný, zřejmě by skončil ve vyšetřovací vazbě.

Po verdiktu soudu se radovaly obě strany. „Beru to jako dost velký úspěch. Uvidíme, co bude dál,“ byla spokojená Eva Nečasová. „Jsme velmi spokojeni. Protože si konečně budou dávat pozor lidé, kteří pouští do světa falešné zprávy,“ reagovala po vyhlášení rozsudku Marie Salmová. Její sestra k soudu nepřišla.


Eva Nečasová u soudu v Brně. Foto: Leona Paroulková

Advokátka Evy Nečasové v závěrečné řeči zmínila, že v žalobě nešlo ani tak o ochranu osobnosti, jako o pokus obnovit restituční řízení. To je v podstatě uzavřené v neprospěch Salmů. Ministerstvo vnitra už před několika lety rozhodlo, že Hugo Salm nebyl československým občanem, a proto jeho potomci nemají nárok na vrácení majetku zkonfiskovaného na základě Benešových dekretů. Není ale ještě pravomocné rozhodnutí o zamítnutí obnovy restitučního řízení, proti kterému Salmovi podali rozklad. Marie Salmová rezolutně odmítla, že by restituce s žalobou na Nečasovou jakkoliv souvisela. „Má to co dělat pouze se ctí mého otce. Já ty stálé pomluvy nechci snášet. Každý, kdo hází kamenem, ať se napřed podívá, jestli nesedí ve skleníku,“ řekla.

Soudní líčení trvalo několik hodin, z nichž tři hodiny soudce Ryška jen četl důkazy líčící zejména dávná svědectví a vyjádření různých institucí k chování Salmovy rodiny za války. Ale už ráno soudce avizoval, že hodlá vynést rozsudek. „Důkladným studiem všech podkladů jsem strávil několik týdnů. Důkazů je dost,“ předeslal.

Advokátka Salmových dcer Alena Kinclová se proti rozsudku odvolá. „Jsem mile překvapená tím, že moje klientky uhájily alespoň to, co bylo přímo do očí bijící. Hodnotím to jako poloviční úspěch, který nám dává do budoucna možnost usilovat o posouzení pravdivosti či nepravdivosti dalších tvrzení,“ řekla. Eva Nečasová odvolání ještě zváží. „Za všemi svými výroky si ovšem nadále stojím,“ dodala.

Nečasová má také podle rozhodnutí soudu poslat vedení Národní knihovny, parlamentní knihovny a Moravské zemské knihovny oznámení, že spornými výroky v knihách zasáhla do osobnostních práv Hugo Salma. Salmovy dcery jí zase mají zaplatit devět patnáctin soudních nákladů.