Jaroslav Černý se měl obohatit při stavbě jednotky intenzivní péče. Krachující nemocnici tehdy nikdo nechtěl dát půjčku, proto ředitel přizval ke spolupráci svou společnost Chironax. Ta pomocí leasingové smlouvy zajistila stavbu nového oddělení a další věci za téměř jednadvacet milionů korun. Podle předchozích rozhodnutí krajského soudu, který Černého už dvakrát odsoudil za zneužívání informací v obchodním styku, si tak měl přijít minimálně na jeden milion korun. Po odvolání Černého se případ do Brna už podruhé vrátil z Vrchního soudu v Olomouci.

Před soud v úterý předstoupila další znalkyně. Leonora Marková z Vysokého učení technického Brno tak doplnila předchozí znalecké posudky znalců ze společností Česká znalecká a Qualiform. Ty totiž došly k rozdílným závěrům – zatímco podle České znalecké společnost Chironax při stavbě jednotky intenzivní péče některé činnosti nadhodnotila, podle Qualiformu bylo víceméně všechno v pořádku. „Proto jsme věc odročili, abychom mohli posoudit, z kterého posudku lze vycházet,“ vysvětlil včera soudce Aleš Novotný.

Leonora Marková odpovídala na otázky soudce ohledně posouzení metodiky stanovení obvyklé ceny na stavbu jednotky intenzivní péče a metodiky stanovení finančních nákladů na stavbu. „U mnoha případů je obvyklé, že k průběhu výstavby není dostatečná dokumentace a s takovým časovým odstupem se pak těžko hodnotí, jestli uváděné částky jsou správné, nebo ne,“ uvedla.

Složité posudky si každá ze stran vyložila po svém. Státní zástupkyně se nadále přiklání k závěrům vyplývajícím z České znalecké. „Ten podle mě nejvíc ukazuje skutečný stav, který tehdy na stavbě byl. Posudek firmy Qualiform vycházel hlavně z odhadů. I znalkyně při dnešní výpovědi připustila, že měla k dispozici jen částečné podklady,“ uvedla státní zástupkyně Libuše Bartlíková. Podle ní byla vina Jaroslava Černého prokázána a teď záleží jen na tom, zda jej potrestat podle starého nebo nového trestního zákoníku. Podle nového by trest měl být o něco mírnější.

Obhájce Jaroslava Černého Jan Paroulek jej v závěrečné řeči navrhl zprostit obžaloby v plném rozsahu. „Posudek České znalecké je rozporuplný a zavádějící, navíc hodnotí jiné období, než je předmětem trestního řízení. Jako hodnověrný je třeba brát posudek společnosti Qualiform, což prokázal i revizní posudek znaleckého ústavu Vysokého učení technického,“ tvrdí Paroulek. Ten také zdůraznil, že pokud by tehdy silně zadlužené nemocnici svaté Zdislavy Černého firma nepomohla, tak by již dávno zkrachovala. „Vybudováním jednotky intenzivní péče došlo k záchraně nemocnice, majetek patří nemocnici a jediný, kdo nesl tíži ručitelského závazku, byl obžalovaný,“ dodal Paroulek.

Jaroslav Černý je přesvědčen, že žádnou chybu neudělal. „Dodnes si myslím, že jsem tehdy udělal správný krok, i když šťastný pro mě nebyl. Cítím se nevinný a touto kauzou velmi poškozen,“ vyjádřil se Černý.

Vše o kauze ředitele boskovické nemonice čtěte ZDE